V POTEČI BYL REALIZOVÁN PROJEKT
SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU ÚNIÍ

 

EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A
ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

 

Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodní kalamitou v Poteči

 

Celkem bylo obnoveno 5,40 ha lesa obce Poteč zničeného větrnou kalamitou dne 9.6.2004

 

Vysazeno 33.710 ks sazenic 10.800 ks smrku
  20.160 ks buku
  2.750 ks javoru

 

Celkové náklady projektu 480.613,- Kč Prostředky EU 314.810,- Kč
  Prostředky ČR 78.703,- Kč
  Prostředky Obce Poteč 87.099,- Kč

 

Projekt realizovala Obec Poteč od 16.8.2004 do 15.7.2005