Výroční zpráva obce POTEČ
za rok 2004

Zastupitelské orgány obce


Program obnovy venkova


Činnost Mateřské školy Poteč


Činnost Obecní knihovny Poteč


Hospodaření v obecních lesích


Hospodaření s obecní půdou


Majetek obce

- IKS Peněžní trh ..................... 2,043.580,- průměrné roční zhodnocení 2,3 %.

- IKS Dluhopisový ................... 1,046.800,- průměrné roční zhodnocení 2,3 %             (r.2003 ztráta -0,3%; 2004 zisk +5%)

- Sporoinvest ........................... 1,004.009,- průměrné roční zhodnocení 2,4 %.


Finanční hospodaření


Výstavba a nové stroje


Připomínky občanů, přestupky


Kulturní činnost


Dotační politika obce


  V  Poteči     24.2.2005                                                                                                 Josef Mana