VÝROČNÍ  ZPRÁVA  OBCE  POTEČ

za rok 2005

Zastupitelské orgány obce

 

Program obnovy venkova

 

Činnost Mateřské školy Poteč

 

Činnost Obecní knihovny Poteč

 

Hospodaření v obecních lesích

 

Hospodaření s obecní půdou

 

Majetek obce

- IKS Peněžní trh ……………     2,580.352,- roční zhodnocení 1,8 %.

- IKS Dluhopisový……………   1,079.676,- roční zhodnocení 3,1 %                       

- Sporoinvest …….………..…    1,020.269,- roční zhodnocení 1,6 %.

 

Finanční hospodaření

 

Výstavba a nové stroje

Připomínky občanů, přestupky                                                                                  

Kulturní činnost

Dotační politika obce

 

Poteči 10.2.2006                                                                            Josef Mana