Rozpočtový výhled 2006-2011 (Návrh aktualizace 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok

rok

rok

rok

rok

rok

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

Daňové příjmy

4621

4848

5180

5350

5550

5950

 

 

Dotace

 

417

4956

500

800

800

500

 

Obec Poteč

Nedaňové příjmy

857

851

950

950

950

950

 

 

Příjmy celkem

5895

10655

6630

7100

7300

7400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

4564

4097

4200

4400

4500

4600

 

 

Investiční výdaje

2211

8960

4043

3300

3165

2800

 

 

Dluhová služba

0

0

0

0

0

0

 

 

Výdaje celkem

6775

13057

8243

7700

7665

7400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odhad

rok

rok

rok

rok

rok

rok

 

 

jednotka

nákladů

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

Rezervy obce (zůstatek)

 

celkem

5860

4980

2578

965

365

0

 

Použití rezervy obce

 

 

880

2402

1613

600

365

0

 

Inv.výdaje z běžného rozpočtu

 

 

1098

1658

1980

1950

2050

2350

 

Dotace

 

 

233

4900

450

750

750

450

 

Investiční výdaje

 

 

2211

8960

4043

3300

3165

2800

sum

Hřiště pro děti

1000 m2

500

 

 

500

 

 

 

500

Chodník u silnice I/57-Výpusta

140 m

400

 

400

 

 

 

 

400

Kanalizace -přivaděč Podlání

300 m

540

 

 

 

540

 

 

540

Kanalizace-přivaděč Dolňansko

700 m

1120

 

 

 

500

620

 

1120

Komunikace - Horňansko

4500 m2

500

 

 

500

 

 

 

500

Komunikace - Svážnice

3000 m

313

 

 

313

 

 

 

313

Lůčky - komunikace

600 m2

400

 

 

400

 

 

 

400

MŠ-přístavba hosp.budov

 

2400

 

 

400

1000

1000

 

2400

MŠ-spisovna,kuchyň

 

300

926

 

 

 

 

 

926

MŠ-oprava budovy (střecha-fasáda)

 

1000

 

 

1000

 

 

 

1000

Přístavba kaple

 

700

400

350

 

 

 

 

750

Sudkovec -  voda

380 m

200

 

200

 

 

 

 

200

Sudkovec - elektřina

260 m

600

200

 

 

 

 

 

200

Sudkovec - kanalizace

250 m

200

 

300

 

 

 

 

300

Sudkovec - komunikace

1400 m2

3000

 

 

 

1000

1500

300

2800

Sudkovec-kanalizační přivaděč

350 m

630

 

 

630

 

 

 

630

Vodovod Horňansko

2000m

2200

 

7090

 

 

 

 

7090

Drobné - OSTATNÍ

 

6266

685

620

300

260

45

2500

4410

 

 

21269

2211

8960

4043

3300

3165

2800

24479