Hospodaření v lesích obce Poteč v r. 2007

 

 

   V roce 2007 obec hospodařila na 194,77 ha lesních pozemků dle lesního hospodářského plánu

 

   Celkem jsme prodali 1037 m3 dřeva za 1,164.442,-Kč, průměrné zpeněžení bylo 1123,-Kč za kubík.

         Kromě příjmů za prodej dřeva jsme získali dotaci 20.228 korun na sazenice listnáčů a prodali jsme feromony za 1.405,-Kč.

     Celkové příjmy z lesa za rok 2007 dohromady činily 1,184.670,-Kč, což je příjem 6.082 korun na hektar lesa.

 


    Množství vytěženého dřeva 1.082 m3 a prodané dřevo 1.037 m3. (Za těžbu bylo zaplaceno o 10 m3 více než bylo přijato).

 

 

   Přímé náklady na zpracování dřeva, to je těžba, přiblížení a příjem, činily 412.057 korun, což je asi 381 korun na m3 vytěženého dřeva.

 

   Nepřímé náklady činily 332.400,-Kč, což je 1.706,-Kč/ha.

 

     Náklady na úklid klestu byly 24.840,-Kč a při obnově lesa jsme vysadili 13.600 sazenic nákladem 189.889,-Kč.  

     Proti buření jsme ošetřili 4,65 ha nákladem 24.349,-Kč. Ochrana postřikem byla aplikována na 2,95 ha - naklad na postřik hektaru činí 5.100 korun. Ožato bylo 1,7 ha - náklady 3.811 korun na hektar.

   Prořezávky byly provedeny na 1,65 ha nákladem 11.560,-Kč..

   Proti zvěři bylo natřeno cca 108.000 stromků a celkové náklady činily 40.827,-Kč.

 

   Celkové nepřímé náklady činily 326.300,-Kč, což je 1.675,- Kč na hektar lesa, nebo 740,-Kč na prodaný m3 dřeva.

 

 


     Další náklady činily 53.533,-Kč, což je 275,-Kč/ha

     V těchto nákladech je 51.008,-Kč na LHP;  2.430,-K.

 

 

     Celkový příjem z obecních lesů byl  1,184.670,- Kč a celkové výdaje 797.990,-Kč. Hospodaření v lesích tedy skončilo ziskem 386.680,-Kč.

 

 

 

 

23.2.2009                                                                                          Josef Mana