Hospodaření v lesích obce Poteč v r.2008

 

   V roce 2008 obec hospodařila na 194,84 ha lesních pozemků. Byl schválen nový lesní hospodářský plán na r.2008-2018.

 

   Celkem jsme prodali 440,89 m3 dřeva za 394.722,-Kč, průměrné zpeněžení  je 966,-Kč za kubík.

    Pohledávka za spol..Klobucká lesní ve výši 13.487 korun byla zaplacena až v lednu 2009 a pohledávka u p. Orsáka ve výši 33.323 korun není  doposud uhrazena, dlužník jedná o slevě na kvalitu dřeva.

    Kromě příjmů za prodej dřeva jsme získali dotaci 58.452 korun na LHP, dotaci 8.388 korun na šetrné přibližování koněm a dotaci 32.850 korun na sazenice listnáčů. Do příjmů můžeme započítat také daň ze zisku ve výši 93.120 korun.

     Celkové příjmy z lesa za rok 2008 dohromady činily 587.532 korun, což je příjem 3.015 korun na hektar lesa.

 


    Množství vytěženého dřeva nelze přesně zjistit. Dle sumáře těžeb jsme vytěžili 352,21 m3(opraveno + 120), zaplatili jsme těžbu za 333 m3, přijato bylo 345 m3 a prodáno 440 m3.

 

 

   Přímé náklady na zpracování dřeva, to je těžba, přiblížení a příjem, činily 134.840 korun, což je asi 373 korun na m3 vytěženého dřeva.

 

    Náklady na úklid klestu byly 5.256 korun a při obnově lesa jsme vysadili 12.000 sazenic nákladem 142.264 korun.  

     Proti buření jsme ošetřili 5,81 ha nákladem 23.760 korun. Ochrana postřikem byla aplikována na 3,75 ha a  naklad na postřik hektaru je 3.000 korun. Ožato bylo 2,06 ha při nákladech 6.073 korun na hektar.

   Prořezávky byly provedeny na 2,98 ha nákladem 30.180 korun.

   Proti zvěři bylo natřeno 49.960 stromků a celkové náklady činily 30.180 korun.

   Za pojištění a bance bylo zaplaceno 3.390,-Kč;  na boj proti kůrovci bylo vydáno 4.092,-

 

   Celkové nepřímé náklady činily 326.300,-Kč, což je 1.675,- Kč na hektar lesa, nebo 740,-Kč na prodaný m3 dřeva.

 

 


     Dále byla zaplacena daň ze zisku 93.120,-; doplatek za LHP 20.096,-  a na opravu cest vynaloženo 27.814,-Kč.

 

 

     Celkový příjem z obecních lesů byl 587.532,- Kč a celkové výdaje 602.169,-Kč. Hospodaření v lesích tedy skončilo ztrátou 14.637 korun.

 

     Závěrem musím konstatovat, že řízení, kontrola činnosti a hospodaření v obecních lesích  se musí zlepšit.

 

 

 

6.2.2009                                                                                            Josef Mana

 

 

Hospodaření v lesích obce Poteč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Příjmy za dřevo              Kč

430303

4082688

864874

484377

1164442

394722

m3

482

3724

886

547,4

1037

441

Kč/m3

893

1096

966

845

1123

966

Kč/ha

2218

21045

4458

2497

6002

2035

Další příjmy                     Kč

39530

63310

998034

40040

21633

192810

Kč/ha

204

326

5145

206

112

994

 

 

 

 

 

 

 

Přímé výdaje na těžbu   Kč

122094

1002775

174833

196856

412057

134839

Kč/m3

347

278

252

295

381

373

Nepřímé výdaje  celkem  Kč

149446

98448

623655

271694

332400

326300

Kč/ha

767

505

3201

1394

1706

1675

Kč/m3

426

27

900

496

307

943

……….Výdaje na výsadbu - Kč

17008

9545

323760

141812

165049

142264

…….……………..Vyžínání - Kč

25145

4200

14725

13275

24349

23760

………….…….Prořezávky - Kč

11680

0

0

0

11560

30180

…………………..Ochrany - Kč

22860

7269

22223

13946

40827

27244

Další výdaje                     Kč

14428

95101

691567

71131

53533

141030

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek   Kč

183865

2949674

372853

-15264

388085

-14637