Rozpočet na rok 2008 /tis.Kč/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OdPa

Položka

Příjmy

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Návrh RO

 

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

795

867

947

1010

980

1149

1200

 

1112

Daň z příjmů FO z SVČ

275

449

400

666

171

423

420

 

1113

Daň z příjmů FO z kapital. výnosů

61

58

69

54

66

76

80

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

906

997

1 078

1168

1168

1286

1350

 

1122

Daň z příjmů práv.osob-obec

108

7

50

605

40

 

93

 

1211

DPH

1 408

1 502

1 589

1870

1985

2017

2150

 

1337

Poplatky-odpady třídění

 

 

10

21

16

15

15

 

1341

Poplatek ze psů

6

6

8

7

7

8

8

 

1351

Odvod výtěžku z provozu loterií

 

 

 

12

12

11

11

 

1361

Správní poplatky

2

10

21

23

21

19

20

 

1511

Daň z nemovitostí

151

153

148

163

155

162

162

 

 

Daňové příjmy

3 712

4 089

4 350

5 599

4 621

5 166

5 509

 

4111

Neinvestiční dotace (volby)

68

21

43

0

43

0

0

 

4112

Neinvestiční dotace ze SR

38

42

47

48

46

56

56

 

4116

Neinvestiční dotace (VPP, lesy,...)

109

226

128

477

95

101

0

 

4122

Neinvestiční dotace na MŠ

 

964

985

565

 

0

0

 

4134

Převody prostředků-OP lesy

 

 

61

466

520

0

0

 

4213

Investiční přijaté dotace

 

 

 

122

233

0

0

 

 

Dotace

215

1 253

1 264

1 678

937

157

56

1012

2111

Výrobky a služby

16

0

13

0

0

0

0

 

2131

Pronájem pozemků

17

18

12

21

13

22

22

 

3111

Prodej pozemků

60

173

50

333

6

5

50

31-32

2111

Lesy, pěstební činnost

544

431

4 083

865

484

1256

800

2321

2133

Pronájem vodovodu

0

5

5

0

10

0

10

3314

2111

Knihovna

0

1

1

2

3

2

2

3319

2112

Prodej zboží - kniha Poteč

0

57

23

3

1

1

1

3613

2132

OÚ - pronájem ostatních nemovitostí

22

29

24

31

39

38

38

3633

2139

Plyn (JMP)

 

 

 

234

127

126

126

3722

2111

Sběr a svoz komunálního odpadu

34

42

41

43

55

67

65

5212

2324

Hasiči - příspěvky

3

3

0

3

0

0

0

6171

2111

OÚ - poskytnuté služby a výrobky

18

42

40

29

55

28

30

 

 

OÚ - ostatní

64

3

1

5

37

14

14

6310

2141

Příjmy z úroků

62

3

9

17

3

3

3

6402

2222

Ostatní příjmy z fin. min. let

 

 

 

3

 

1

0

 

2142

Podíly, dividendy

5

44

25

38

23

23

23

 

 

Nedaňové příjmy

960

851

4 327

1 627

856

1586

1184

 

 

Fin. výdajů z rezervy předchozího roku

2 856

1 011

0

 

 

 

 

 

 

Použití rezerv

 

 

27

 

 

 

1477

 

 

Příjmy celkem

7 743

7 204

9 968

8 904

6 414

6 909

8 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OdPa

Položka

Výdaje

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Návrh RO

 

 

/tis. Kč/

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

5165

Nájem půdy

4

5

3

1

9

6

6

 

5362

 Platba daní a poplatků

 

7

3

2

1

5

5

 

 

Podnikání v zemědělství

6

14

6

3

10

11

11

1031

5021

Ostatní osobní výdaje

 

 

 

4

0

0

0

 

5139

Nákup materiálu

34

32

1

236

111

139

130

 

5163

Služby peněžních ústavů

 

 

 

2

3

3

3

 

5169

Nákup služeb

169

129

147

446

170

191

180

 

5173

Cestovné

1

0

0

3

2

2

2

 

6119

Ostatní nehmotný majetek

 

 

 

 

17

51

70

 

 

Pěstební činnost

204

161

148

691

303

386

385

1032

5169

Náku služeb-práce v lese

150

118

998

194

197

412

400

 

5362

Platby daně za obec

108

7

50

605

40

0

93

 

 

Produkční činnost v lese

258

125

1 048

799

237

412

493

2212

5021

Osobní výdaje

 

 

10

11

12

7

10

 

5139

Nákup materiálu

5

1

2

3

68

22

25

 

5156

Pohonné hmoty a maziva

19

20

28

53

48

19

20

 

5169

Služby

23

0

8

18

84

1

1

 

5171

Opravy a udržování

38

623

57

4

178

6

6

 

6122

Stroje, přístroje, zařízení

 

 

 

61

0

0

0

 

6121

Stavby

206

260

41

129

0

0

0

 

6130

Nákup pozemků

102

31

7

9

153

38

120

 

 

Silnice

403

935

153

298

543

93

182

2219

5139

Nákup materiálu

 

 

 

 

122

0

50

 

5169

Služby

 

 

 

 

3

0

0

 

5171

Opravy a udržování

979

1198

0

2986

392

0

100

 

6121

Stavby

8

0

10

0

0

296

400

 

 

Pozemní komunikace

987

1 198

10

2 989

517

296

550

2221

5323

Dopravní obslužnost

50

38

38

38

38

38

38

 

 

Dopravní obslužnost

50

38

38

38

38

38

38

2310

5xxx

Oprava, udržování a ostatní

0

2

0

0

0

1

1

 

6121

Stavby

10

99

152

77

6

480

2200

 

 

Pitná voda

10

101

152

77

6

481

2201

2321

2021

Ostatní osobní výdaje

 

 

 

4

0

0

0

 

5169

Nákup služeb

2

14

18

69

63

15

300

 

5171

Oprava a udržování

5

0

0

5

0

0

5

 

6121

Stavby

0

265

450

0

0

1008

280

 

 

Odpadní vody

7

279

468

78

63

1023

585

3111

5331

PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady

312

125

128

120

125

120

125

 

 

PO Mateřská škola Poteč

318

1 089

1 113

121

125

120

125

3113

5321

Neinvestiční dotace na žáky ZŠ

154

172

204

247

275

353

400

 

5339

Ostatní příspěvky

 

 

 

1

2

0

1

 

 

Základní školy

154

172

204

247

277

353

401

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

1

11

8

11

22

23

23

 

5031

Poj. na sociální zabezpečení

 

 

 

3

10

6

6

 

5032

Poj. na zdravotní poj.

 

 

 

1

2

2

2

 

5136

Knihy

14

15

14

10

10

10

10

 

5137

Drobný hmotný majetek

 

 

43

0

0

0

6

 

5139

Materiál

1

0

6

2

3

3

3

 

5323

Dotace kraji

 

 

 

 

6

0

0

 

5172

Programové vybavení

 

 

12

0

0

0

2

 

 

Knihovna

15

26

83

33

53

44

52

3319

5492

Dary obyvatelstvu

2

3

3

3

3

7

7

 

 

Záležitosti kultury

64

14

4

3

3

7

7

3330

5153

Plyn

 

 

1

9

6

5

7

 

5154

Elektrické energie

 

1

1

1

1

2

2

 

5323

Inverst.transféry

 

 

 

400

400

350

 

 

 

Činnost registrovaných církví

 

1

11

409

407

357

9

3349

5136

Tisk časopisu

 

 

 

 

19

13

13

 

 

Ostatní sdělovací prostředky

 

 

 

 

19

13

13

3392

5229

Ostatní neinvestiční dotace

27

18

18

18

21

18

18

 

 

Zájmová činnost v kutuře

27

18

18

18

21

18

18

3399

5161

Služby pošt

 

1

8

1

1

2

2

 

5169

Služby

 

9

6

6

5

16

15

 

5175

Pohoštění

 

 

 

3

9

5

5

 

5492

Dary obyvatelstvu

 

22

18

29

39

43

45

 

 

Ostatní záležitosti kulrury

31

32

32

39

54

66

67

3419

5222

Neinvestiční dotace

40

64

64

60

131

65

70

 

 

Tělovýchovná činnost

40

64

64

60

131

65

70

3421

5492

Dary obyvatelstvu

6

6

6

6

6

6

6

 

 

Využití volného času dětí a mládeže

6

6

6

6

6

6

6

3522

5229

Ostatní neinvestiční dotace

5

5

5

5

5

5

5

 

 

Ostatní nemocnice

5

5

5

5

5

5

5

3631

5139

Nákup materiálu

0

5

0

0

4

11

10

 

5154

Elektrická energie

51

46

44

57

72

86

80

 

5171

Opravy a udržování

29

1

7

6

1

48

6

 

6121

Stavby

 

 

 

 

37

293

0

 

 

 Veřejné osvětlení

80

52

51

63

114

438

96

3633

5171

Opravy a udržování

 

 

 

 

96

98

100

 

6121

Stavby

0

11

116

120

198

14

100

 

 

Výstavba a údržba inženýrských sítí

0

11

116

120

294

112

200

3639

5xxx

Výdaje blíže neurčené-mikroregion

9

2

4

5

5

2

2

 

 

Služby a územní rozvoj

9

2

4

5

5

2

2

3721

5169

Nákup služeb

16

27

38

29

27

23

25

 

 

Sběr nebezpečného odpadu

16

27

38

29

27

23

25

3722

5021

Ostatní osobní výdaje

1

1

1

1

1

1

1

 

5169

Nákup služeb

76

97

109

137

169

220

250

 

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

77

98

110

138

170

221

251

3745

5011

Mzdy VPP

 

87

140

140

135

149

150

 

5031

Povinné sociální zabezpečení

 

21

37

36

30

39

40

 

5032

Povinné zdravotní pojištění

 

10

13

13

12

13

14

 

5169

Nákup ostatních služeb

3

6

1

8

0

25

25

 

 

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň

3

124

191

197

177

226

229

3749

5229

Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.

 

 

 

1

1

0

1

 

 

Ostatní činnost k ochraně přírody

 

 

 

1

1

0

1

5512

5021

Ostatní osobní výdaje

 

 

 

3

3

0

0

 

5137

Drobný majetek

4

0

8

16

0

0

5

 

5139

Nákup materiálu

8

4

1

1

25

70

10

 

5153

Plyn

0

16

6

3

9

9

9

 

5154

Elektrická energie

4

7

5

13

11

17

18

 

5156

Pohonné hmoty a maziva

6

11

12

10

11

11

11

 

5163

Pojištění

0

15

13

11

17

14

15

 

5166

Konzultační,právní služby

 

 

 

1

1

0

0

 

5167

Školení vzdělávání

2

1

1

1

0

0

1

 

5169

Nákup služeb

2

1

1

1

1

12

2

 

5171

Opravy a udržování

32

11

2

17

7

56

12

 

5222

Neinvestiční dotace

6

6

6

6

6

6

6

 

 

Požární ochrana

117

72

55

83

91

195

89

6112

5019

Platy, osobní výdaje

 

 

14

6

3

13

13

 

5021

Ostatní osobní výdaje

 

 

 

4

7

4

5

 

5023

Odměny

620

713

685

705

725

818

820

 

5024

Odstupné

 

 

 

 

156

0

0

 

5031

Povinné sociální zabezpečení

131

173

159

173

178

180

182

 

5032

Povinné zdravotní pojištění

57

55

58

60

76

66

70

 

5175

Pohoštění (Ostatní)

11

6

9

13

11

8

 

 

 

Zastupitelstvo obce

819

947

925

961

1156

1089

1090

6171

5011

Platy zaměstnanců

232

200

204

201

215

233

235

 

5021

Ostatní osobní výdaje

16

14

26

21

24

16

20

 

5031

Povinné sociální zabezpečení

65

52

61

56

61

75

76

 

5032

Povinné zdravotní pojištění

21

18

18

19

21

22

23

 

5132

Ochranné pomůcky

2

2

3

3

3

2

2

 

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

21

17

20

19

23

13

15

 

5137

Drobný majetek

34

83

67

58

239

47

50

 

5139

Nákup materiálu

43

35

75

32

89

66

70

 

5151

Studená voda

0

9

5

8

10

11

12

 

5153

Plyn

0

106

80

66

100

67

70

 

5154

Elektrická energie

0

30

27

31

27

38

40

 

5156

Pohonné hmoty a maziva

2

0

1

0

0

0

0

 

5161

Služby pošt

2

3

3

2

4

2

4

 

5162

Služby radikomunikací

16

20

22

21

22

20

22

 

5163

Služby peněžních ústavů

17

23

36

28

25

28

28

 

5166

Konzultace, poradenství, právní služby

 

10

9

2

25

13

15

 

5167

Služby školení vzdělávání

1

1

2

2

1

0

1

 

5169

Nákup služeb

140

35

10

44

66

76

80

 

5171

Opravy a udržování

6

32

34

43

50

5

150

 

5172

Programové vybavení

9

0

0

3

0

10

5

 

5173

Cestovné

43

16

40

27

31

33

33

 

5175

Pohoštění

2

7

3

2

3

3

3

 

5194

Věcné dary

1

7

3

1

0

4

4

 

5321

Neinvestiční dotace obcím

8

2

0

3

4

2

3

 

5362

Platba daní a poplatků

20

8

7

4

12

6

9

 

5492

Dary obyvatelstvu

114

484

0

0

5

5

20

 

5660

Půjčky obyvatelstvu

20

50

0

0

0

0

0

 

6119

Ostatní nákup DHNM

0

18

0

101

43

14

25

 

6121

Stavby, budovy

48

19

0

0

785

8

10

 

 

Ostatní

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Místní správa

883

1 301

756

797

1 888

819

1025

 

 

Ostatní výdaje, vratky, převody

 

42

165

 

 

 

 

 

 

Volby

 

 

39

7

35

8

 

 

 

Převody vlastním fondům

 

 

62

466

520

 

 

 

 

Rozpočtová rezerva

2829

0

0

 

 

0

 

 

 

Výdaje celkem

10 247

6 912

5 910

8 781

7 296

6927

8226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhované investice - 2008

 

 

 

 

 

 

 

6171

5171

Chodník, plot MŠ

 

 

150

 

 

 

 

2219

6121

Chodník Výpusta 2

 

 

400

 

 

 

 

2310

5121

Vodovod Horňansko

 

 

2200

 

 

 

 

2321

6121

Kanalizace (projekt+50 tis.stavby)

 

 

280

 

 

 

 

3330

5323

Dar na kapli

 

 

 

 

 

 

 

3633

6121

Stavby

 

 

100

 

 

 

 

6171

6121

Rozpočtová rezerva

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

3330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

4.2.2008

 

Sňato:

1.3.2008

 

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 29.2.2008