Hospodaření v lesích obce Poteč v r. 2009

 

 

 

   V roce 2008 obec hospodařila na 194,84 ha lesních pozemků podle lesního hospodářského plánu (LHP)  na r.2008-2018.

 

  

 

Příjmy

 

    Celkem jsme prodali 1025 m3 dřeva za 834.962,-Kč, průměrné zpeněžení  je 814,-Kč za kubík.

     Kromě příjmů za prodej dřeva jsme získali dotaci  6.040 korun na šetrné přibližování koněm a dotaci 7 712 korun na prořezávky.

 

     Celkové příjmy z lesa za rok 2009 dohromady činily 848.714 korun, což je 4.356,-Kč/ha.

 

 

 

Výdaje

 

   Dle sumáře těžeb jsme vytěžili 1103 m3.

 

   Přímé náklady na zpracování dřeva (těžba, přiblížení a příjem) činily 429.815 korun, což je asi 411,-Kč/m3 vytěženého dřeva. Vyšší náklady byly způsobeny výchovnými zásahy na 10,64 ha lesa do 40 let.

    Nepřímé náklady činily 168.623 korun, což je 865,- Kč/ha lesa.

    Další výdaje (udržování cest, banky apod.)  činily 36.323 korun, což je 186,-Kč/ha.

 

    Celkové výdaje v lese 634.761 Kč, což je 3.258,-Kč/ha.

    

 

      

Hospodaření v lesích obce v roce 2009 vytvořilo zisk 213.953 korun, což je 1098,-Kč/ha.

 

      Závěrem konstatuji, že hospodaření v obecních lesích se proti roku 2008 zlepšilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Odběratelé:

 

 

m3

 

 

m3

Lysák Tomáš

268,47

320270

 

Tichý Jiří

2,87

1935

Kloboucká lesní

358,73

287541

 

Mana Josef 176

3,4

1300

PROXIMA

196,38

117940

 

Hořák Jaroslav

2

1200

Orsák Miroslav

29,44

33323

 

Šmatlo F.

1,9

950

Mikulaj Petr

22,42

26904

 

Šmatlo Vl.

8,57

670

Cahel Tomáš

26,3

15780

 

Vrána Josef

5,5

550

Koller Jiří

39,27

8140

 

Juřík Jindřich

7,04

550

Masař Pavel

19,98

7990

 

Strnad Josef

6,4

500

Horáček VK

4,5

3600

 

Slovák Marek

6,4

500

Mana František

9,62

2560

 

Tvarůžek Zd.

3,52

275

Trčka VK

2,87

1935

 

Daňo Fr.

4

200

 

 

 

 

       Dodavatelé:

 

Baránek

142791

těžba, přibližování, prořezávka

Mana

136977

těžba, jiné

 

 

Papež

92583

kůň, úklid

 

 

Čech

75167

hajný, příjem, úklid, těžba, jiné

Hůdek

39658

těžba, přibližování

 

 

Chumchál

35562

odborná správa

 

 

Měřička

35288

vyžínání nátěr

 

 

Klobucká lesní.

19849

sazenice

 

 

Chovanec

16157

JBC-cesty

 

 

Nevrlka

8500

těžba,

 

 

 

Běhunčík

8500

těžba

 

 

 

Šmatlo

6075

težba

 

 

 

Psota

5750

UNC-cesty

 

 

Bělák

4463

doprav cesty

 

 

Tichý

3088

těžba

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2009                                                                                            Josef Mana