Rozpočet na rok 2009 /tis.Kč/

 

OdPa

Položka

Příjmy

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozpočet

 

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

867

947

1010

980

1149

1139

1200

1112

Daň z příjmů FO z SVČ

449

400

666

171

423

329

340

1113

Daň z příjmů FO z kapital. výnosů

58

69

54

66

76

101

105

1121

Daň z příjmů právnických osob

997

1 078

1168

1168

1286

1752

1800

1122

Daň z příjmů práv.osob-obec

7

50

605

40

 

93

0

1211

DPH

1 502

1 589

1870

1985

2017

2511

2630

1334

Odvody za odnětí půdy ze zeměd.

 

 

 

 

 

4

0

1337

Poplatky-odpady třídění

 

10

21

16

15

15

15

1341

Poplatek ze psů

6

8

7

7

8

7

7

1351

Odvod výtěžku z provozu loterií

 

 

12

12

11

19

17

1361

Správní poplatky

10

21

23

21

19

21

21

1511

Daň z nemovitostí

153

148

163

155

162

115

160

Daňové příjmy

4 089

4 350

5 599

4 621

5 166

6 106

6 295

4111

Neinvestiční dotace (volby)

21

43

0

43

0

30

 

4112

Neinvestiční dotace ze SR

42

47

48

46

56

56

57

4116

Neinvestiční dotace (VPP, lesy,...)

226

128

477

95

101

146

 

4122

Neinvestiční dotace na MŠ

964

985

565

 

0

41

 

4134

Převody prostředků-OP lesy

 

61

466

520

0

28

 

4139

Ostatní převody z vlastních účtů

 

 

 

 

 

23

 

4213

Investiční přijaté dotace

 

 

122

233

0

0

 

4216

Ostatní invest. dotace - voda

 

 

 

 

 

1821

 

4222

Ostatní přijaté dotace od krajů-voda

 

 

 

 

 

362

 

Dotace

1 253

1 264

1 678

937

324

2 507

57

1012

2111

Výrobky a služby

0

13

0

0

0

0

0

2131

Pronájem pozemků

18

12

21

13

22

24

24

3111

Prodej pozemků

173

50

333

6

5

304

5

31-32

2111

Lesy, pěstební činnost

431

4 083

865

484

1256

365

350

2321

2133

Pronájem vodovodu

5

5

0

10

0

5

5

3314

2111

Knihovna

1

1

2

3

2

2

2

3319

2112

Prodej zboží - kniha Poteč

57

23

3

1

1

3

1

3613

2132

OÚ - pronájem ostatních nemovitostí

29

24

31

39

38

37

38

3633

2139

Plyn (JMP)

 

 

234

127

126

0

126

3722

2111

Sběr a svoz komunálního odpadu

42

41

43

55

67

69

70

5212

2324

Hasiči - příspěvky

3

0

3

0

0

0

0

6171

2111

OÚ - poskytnuté služby a výrobky

42

40

29

55

28

16

20

 

OÚ - ostatní

3

1

5

37

14

10

10

6310

2141

Příjmy z úroků

3

9

17

3

3

11

5

6402

2222

Ostatní příjmy z fin. min. let

 

 

3

 

1

0

0

2142

Podíly, dividendy

44

25

38

23

23

44

25

Nedaňové příjmy

851

4 327

1 627

856

1586

890

681

Fin. výdajů z rezervy předchozího roku

1 011

0

 

 

 

 

 

Použití rezerv

 

27

 

 

 

839

2000

Příjmy celkem

7 204

9 968

8 904

6 414

7 076

10 342

9 033

Vyvěšeno :

23.1.2009

Sňato:

7.2.2009

Schválilo zastupitelstvo obce dne

6.2.2009

NÁVRH rozpočtu na rok 2009 /tis.Kč/

OdPa

Položka

Výdaje

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozpočet

 

 

/tis. Kč/

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1012

5165

Nájem půdy

5

3

1

9

6

6

6

5362

 Platba daní a poplatků

7

3

2

1

5

1

1

 

Podnikání v zemědělství

14

6

3

10

11

7

7

1031

5021

Ostatní osobní výdaje

 

 

4

0

0

0

0

5139

Nákup materiálu

32

1

236

111

139

113

110

5163

Služby peněžních ústavů

 

 

2

3

3

3

3

5169

Nákup služeb

129

147

446

170

191

242

240

5173

Cestovné

0

0

3

2

2

0

2

6119

Ostatní nehmotný majetek

 

 

 

17

51

20

20

 

Pěstební činnost

161

148

691

303

386

378

375

1032

5169

Nákup služeb-práce v lese

118

998

194

197

412

131

130

5362

Platby daně za obec

7

50

605

40

0

93

0

 

Produkční činnost v lese

125

1 048

799

237

412

224

130

2212

5021

Osobní výdaje

 

10

11

12

7

3

5

5139

Nákup materiálu

1

2

3

68

22

9

10

5156

Pohonné hmoty a maziva

20

28

53

48

19

21

21

5169

Služby

0

8

18

84

1

9

9

5171

Opravy a udržování

623

57

4

178

6

576

10

5175

Pohoštění

 

 

 

 

 

3

0

6121

Stavby

260

41

129

0

0

80

1900

6130

Nákup pozemků

31

7

9

153

38

141

10

 

Silnice

935

153

298

543

93

842

1965

2219

5169

Služby

0

10

0

0

296

943

400

6121

Stavby

0

10

0

0

296

943

50

 

Pozemní komunikace

1 226

211

2 989

517

427

943

450

2221

5323

Dopravní obslužnost

38

38

38

38

38

40

38

 

Dopravní obslužnost

38

38

38

38

38

40

38

2310

5xxx

Oprava, udržování a ostatní

2

0

0

0

1

0

2

6121

Stavby

99

152

77

6

480

3712

0

 

Pitná voda

101

152

77

6

481

3712

2

2321

5169

Nákup služeb

14

18

69

63

15

13

15

6121

Stavby

265

450

0

0

1008

206

1700

 

Odpadní vody

265

450

78

63

1023

219

1715

3111

5331

PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady

125

128

120

125

120

125

115

PO Mateřská škola Poteč

1 089

1 113

121

125

120

125

115

3113

5321

Neinvestiční dotace na žáky ZŠ

172

204

247

275

353

402

405

5339

Ostatní příspěvky

 

 

1

2

0

1

2

Základní školy

172

204

247

277

353

403

407

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

11

8

11

22

23

24

26

5031

Poj. na sociální zabezpečení

 

 

3

10

6

6

7

5032

Poj. na zdravotní poj.

 

 

1

2

2

2

2

5136

Knihy

15

14

10

10

10

11

15

5137

Drobný hmotný majetek

 

43

0

0

0

0

7

5139

Materiál

0

6

2

3

3

2

2

 

Knihovna

26

83

33

53

44

45

59

3319

5492

Dary obyvatelstvu

3

3

3

3

7

7

7

 

Záležitosti kultury

14

4

3

3

7

7

7

3330

5153

Plyn

 

1

9

6

5

14

10

5154

Elektrické energie

1

1

1

1

2

3

3

5323

Invest.transféry

 

 

400

400

350

0

300

Činnost registrovaných církví

1

11

409

407

357

17

313

3349

5136

Tisk časopisu

 

 

 

19

13

14

14

Ostatní sdělovací prostředky

 

 

 

19

13

14

14

3392

5229

Ostatní neinvestiční dotace

18

18

18

21

18

18

18

Zájmová činnost v kutuře

18

18

18

21

18

18

18

 

5161

Služby pošt

1

8

1

1

2

2

2

5169

Služby

9

6

6

5

16

14

15

5175

Pohoštění

 

 

3

9

5

5

5

5229

Ostatní neinv. dotace-prezentace

 

 

 

 

 

2

0

5492

Dary obyvatelstvu

22

18

29

39

43

43

47

Ostatní záležitosti kulrury

32

32

39

54

66

66

69

3419

5139

Nákup materiálu

 

 

 

 

 

25

25

5169

Nákup ostatních služeb

 

 

 

 

 

8

8

5222

Neinvestiční dotace

64

64

60

131

65

70

70

Tělovýchovná činnost

64

64

60

131

65

103

103

3421

5492

Dary obyvatelstvu

6

6

6

6

6

6

6

Využití volného času dětí a mládeže

6

6

6

6

6

6

6

3522

5229

Ostatní neinvestiční dotace

5

5

5

5

5

5

5

Ostatní nemocnice

5

5

5

5

5

5

5

3523

5229

Ostatní neinv. dotace nezisk.org.

 

 

 

 

 

5

5

Odborné léčebné ústavy-Naděje

 

 

 

 

 

5

5

3631

5139

Nákup materiálu

5

0

0

4

11

0

5

5154

Elektrická energie

46

44

57

72

86

97

100

5171

Opravy a udržování

1

7

6

1

48

1

1

 

 Veřejné osvětlení

52

51

63

114

438

98

106

3633

5171

Opravy a udržování

 

 

 

96

98

97

98

6121

Stavby

11

116

120

198

14

0

0

Výstavba a údržba inženýrských sítí

11

116

120

294

112

97

98

3639

5xxx

Výdaje blíže neurčené-mikroregion

2

4

5

5

2

2

2

Služby a územní rozvoj

2

4

5

5

2

2

2

3721

5169

Nákup služeb

27

38

29

27

23

25

25

Sběr nebezpečného odpadu

27

38

29

27

23

25

25

3722

5021

Ostatní osobní výdaje

1

1

1

1

1

1

0

 

5169

Nákup služeb

97

109

137

169

220

232

250

Sběr a svoz komunálního odpadu

98

110

138

170

221

233

250

3745

5011

Mzdy VPP

87

140

140

135

149

124

125

5031

Povinné sociální zabezpečení

21

37

36

30

39

33

33

5032

Povinné zdravotní pojištění

10

13

13

12

13

11

11

5169

Nákup ostatních služeb

6

1

8

0

25

4

4

 

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň

124

191

197

177

226

172

173

3749

5229

Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.

 

 

1

1

0

1

1

 

 

Ostatní činnost k ochraně přírody

 

 

1

1

0

1

1

5512

5137

Drobný majetek

0

8

16

0

0

0

1

 

5139

Nákup materiálu

4

1

1

25

70

0

2

5153

Plyn

16

6

3

9

9

11

12

5154

Elektrická energie

7

5

13

11

17

24

25

5156

Pohonné hmoty a maziva

11

12

10

11

11

11

11

5163

Pojištění

15

13

11

17

14

13

14

5166

Konzultační,právní služby

 

 

1

1

0

0

0

5167

Školení vzdělávání

1

1

1

0

0

0

1

5169

Nákup služeb

1

1

1

1

12

2

2

5171

Opravy a udržování

11

2

17

7

56

15

80

5222

Neinvestiční dotace

6

6

6

6

6

6

6

 

Požární ochrana

72

55

83

91

195

83

154

6112

5019

Platy, osobní výdaje

 

14

6

3

13

10

12

5021

Ostatní osobní výdaje

 

 

4

7

4

2

2

5023

Odměny

713

685

705

725

818

853

896

5031

Povinné sociální zabezpečení

173

159

173

178

180

199

209

5032

Povinné zdravotní pojištění

55

58

60

76

66

76

79

5175

Pohoštění (Ostatní)

6

9

13

11

8

8

8

 

Zastupitelstvo obce

947

925

961

1156

1089

1148

1206

6171

5011

Platy zaměstnanců

200

204

201

215

233

263

276

5021

Ostatní osobní výdaje

14

26

21

24

16

21

22

5031

Povinné sociální zabezpečení

52

61

56

61

75

73

78

5032

Povinné zdravotní pojištění

18

18

19

21

22

25

26

5132

Ochranné pomůcky

2

3

3

3

2

0

2

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

17

20

19

23

13

18

18

5137

Drobný majetek

83

67

58

239

47

34

40

5139

Nákup materiálu

35

75

32

89

66

225

100

5151

Studená voda

9

5

8

10

11

7

8

5153

Plyn

106

80

66

100

67

122

125

5154

Elektrická energie

30

27

31

27

38

42

42

5156

Pohonné hmoty a maziva

0

1

0

0

0

0

0

5161

Služby pošt

3

3

2

4

2

3

3

5162

Služby radikomunikací

20

22

21

22

20

26

26

5163

Služby peněžních ústavů

23

36

28

25

28

24

25

5166

Konzultace, poradenství, právní služby

10

9

2

25

13

13

13

 

5167

Služby školení vzdělávání

1

2

2

1

0

1

1

5169

Nákup služeb

35

10

44

66

76

196

120

5171

Opravy a udržování

32

34

43

50

5

10

10

5172

Programové vybavení

0

0

3

0

10

0

0

5173

Cestovné

16

40

27

31

33

37

37

5175

Pohoštění

7

3

2

3

3

2

23

5194

Věcné dary

7

3

1

0

4

3

3

5229

Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS

 

 

 

 

 

2

2

5321

Neinvestiční dotace obcím

2

0

3

4

2

6

6

5362

Platba daní a poplatků

8

7

4

12

6

9

9

5492

Dary obyvatelstvu

484

0

0

5

5

0

2

5660

Půjčky obyvatelstvu

50

0

0

0

0

0

0

6119

Ostatní nákup DHNM

18

0

101

43

14

42

40

6121

Stavby, budovy

19

0

0

785

8

0

0

Místní správa

1 301

756

797

1 888

819

1204

1057

Ostatní výdaje, vratky, převody

42

165

 

 

 

23

7

Volby

 

39

7

35

8

23

 

Převody vlastním fondům

 

62

466

520

 

28

 

FKSP

 

 

 

 

 

0

 

Rozpočtová rezerva- jiné

0

0

 

 

0

27

151

 

Výdaje celkem

6912

5910

8781

7296

7058

10343

9033

Navrhované investice - 2009

2212

6121

Komunikace Sudkovec

 

1900

2219

5169

MK Polanský a Kašša

 

450

2321

6121

Kanalizace Poteč-I.

 

1515

2321

6121

Kanalizace Polanský

 

200

3330

5323

Dar na kapli

 

300

6171

6121

Rozpočtová rezerva

 

151

 

4516