Hospodaření v lesích obce Poteč v roce 2010

 

 

 

     V roce 2010 byla provedena digitalizace katastrálního území Poteče a výměra lesů ve vlastnictví obce byla upravena na 197,1555 ha. V tom je zahrnut i nákup lesa v roce 2010 o celkové výměře 0,7374 ha.

 

     Obec hospodařila dle lesního hospodářského plánu (LHP) schváleného na roky 2008-2018.

 

  

 

Příjmy

 

     Celkem jsme prodali 1963 m3 dřeva za 2,122.415,- Kč, průměrné zpeněžení je 1081,-Kč/m3 (ceny jsou bez DPH).

 

     Kromě příjmů za prodej dřeva jsme získali dotaci 15.580,-Kč za šetrné přibližování koněm a 41.236,-Kč za prořezávky. Celkové dotace 56.816,-Kč.

 

     Celkové příjmy z lesa v roce 2010 dohromady činily 2,179.231,-Kč, což je 11.053,-Kč/ha.

 

 

 


Výdaje

 

     Celkem jsme vytěžili 1737 m3 dřeva.

 

     Přímé náklady na zpracování dřeva (těžba, přiblížení a příjem) činily 718.780,-Kč, což je 414,-Kč/m3. Vyšší náklady byly způsobeny výchovnými zásahy v porostech do 40 let – 413 m3.

 

    Nepřímé náklady (hajný, OLH, úklid, výsadba, vyžínání, prořezávky, ochrany) činily 219.126,-Kč, což je 1112,- Kč/ha lesa.

 

    Další výdaje (udržování cest, banky, daně) činily 149.479,-Kč, což je 759,-Kč/ha.

 

    Celkové výdaje v lese 1,087.385,- Kč, což je 5.520,-Kč/ha, nebo 626,-Kč/m3.

    

 

      

Hospodaření v lesích obce v roce 2010 vytvořilo zisk 1,091.846,-Kč, což je 5.542,-Kč/ha, nebo 629,-Kč/m3.

 

      Závěrem konstatuji, že hospodaření v obecních lesích se proti roku 2009 zlepšilo.

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

m3

Kč+DPH

Kč/m3

 

776,38

726712

866042,4

936

PROXIMA

593,63

709781

851737,2

1196

Klobucká lesní

339,59

482263

574714,4

1420

Lysák Tomáš

119,62

82653

99183,6

691

Pila Pešl

45,46

72027

86432,4

1584

Polách Rostislav

26

2600

3120

100

Šudomová Jana

24,69

17283

20739,6

700

Cahel Tomáš

19,7

12692,9

15231,48

644

Tvarůžek Jiří

6,9

4830

5796

700

Chovanec Pavel

5,75

4025

4830

700

Čech Svatopluk

4,87

7548

9057,6

1550

Psota Marek

1963

2122415

2536885

1081

CELKEM

 

1081

 

 

Kč/m3

 Odběratelé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dodavatelé:

 

 

Baránek P.

264141

Přiblížení, těžba, prořezávky

Mana Fr.

240684

Těžba, prořezávky

Čech Sv.

118281

Hajný, příjem, úklid, prořezávky

Papež A.

100199

Přiblížení koněm

Matějka J.

76393

Přiblížení LKT

Finanč.úř.

62800

Daň ze zisku

Masař P.

56000

Nákup lesního pozemku

Měřička T.

45812

Přiblížení koněm

Chumchal

33288

195ha x 152  OLH 2010

Měřička R.

15125

postřik proti buření 3,25ha x 3500 a vyžínání

Gerža P.

13796

Přiblížení koněm

Polfin agro

13693

stroj JCB - oprava cesty

Myslivci

13474

úklid a pálení klestu

Klobucká lesní

 

12826

Sazenice

Bělák Fr.

8750

doprava kameniva do cest

Obec

5087

ochrana proti kůrovci-feromony

Česká poj.

2430

zemědělské pojištění

Psota M.

2070

oprava cesty-stroj UNC

Klimek

1098

posudek na lesy

Banka

960

poplatky bance-12x80

Sd.vl.a spr.

478

poplatek za účast lesn.majetku v certifikaci lesů

 

 

 

 V Poteči 16.2.2011                                                                                      Josef Mana