ROZPOČET na rok 2010

OdPa

Položka

Výdaje

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozpočet

 

 

/tis. Kč/

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5165

Nájem půdy

3

1

9

6

6

6

6

5362

 Platba daní a poplatků

3

2

1

5

1

27

5

 

Podnikání v zemědělství

6

3

10

11

7

33

11

1031

5021

Ostatní osobní výdaje

 

4

0

0

0

0

0

5139

Nákup materiálu

1

236

111

139

113

20

70

5163

Služby peněžních ústavů

 

2

3

3

3

3

3

5169

Nákup služeb

147

446

170

191

242

244

250

5173

Cestovné

0

3

2

2

0

6

6

6119

Ostatní nehmotný majetek

 

 

17

51

20

0

0

 

Pěstební činnost

148

691

303

386

378

273

329

1032

5169

Nákup služeb-práce v lese

998

194

197

412

131

362

400

5362

Platby daně za obec

50

605

40

0

93

0

0

 

Produkční činnost v lese

1 048

799

237

412

224

362

400

2212

5021

Osobní výdaje

10

11

12

7

3

20

15

5139

Nákup materiálu

2

3

68

22

9

16

15

5156

Pohonné hmoty a maziva

28

53

48

19

21

32

30

5169

Služby

8

18

84

1

9

35

15

5171

Opravy a udržování

57

4

178

6

576

5

5

5175

Pohoštění

0

0

0

0

3

0

0

6122

Stroje, přístroje, zařízení

 

61

0

0

0

0

0

6121

Stavby

41

129

0

0

80

2414

300

6130

Nákup pozemků

7

9

153

38

141

18

0

Silnice

153

298

543

93

842

2540

380

2219

5137

DHIM

 

 

 

 

 

11

0

 

5139

Nákup materiálu

 

 

122

0

0

30

30

 

5169

Služby

 

 

3

0

0

42

40

 

5171

Opravy a udržování

0

2986

392

0

0

0

0

6121

Stavby

10

0

0

296

943

169

100

 

Pozemní komunikace

211

289

517

296

943

252

170

2221

5323

Dopravní obslužnost

38

38

38

                                                                

40

38

55

 

Dopravní obslužnost

38

38

38

38

                                                                                                                                                                                              

38

55

2310

5xxx

Oprava, udržování a ostatní

0

0

0

1

0

0

0

6121

Stavby

152

77

6

480

3712

52

50

 

Pitná voda

152

77

6

481

3712

52

50

2321

2021

Ostatní osobní výdaje

 

4

0

0

0

0

0

5169

Nákup služeb

18

69

63

15

13

41

15

5171

Oprava a udržování

0

5

0

0

0

0

0

6121

Stavby

450

0

0

1008

206

542

3394

 

Odpadní vody

468

78

63

1023

219

583

3409

3111

5331

PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady

128

120

125

120

125

115

120

PO Mateřská škola Poteč

1 113

121

125

120

125

115

120

3113

5321

Neinvestiční dotace na žáky ZŠ

204

247

275

353

402

403

420

Základní školy

204

247

277

353

403

403

420

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

8

11

22

23

24

27

27

5031

Poj. na sociální zabezpečení

 

3

10

6

6

1

6

5032

Poj. na zdravotní poj.

 

1

2

2

2

1

2

5136

Knihy

14

10

10

10

11

15

15

5137

Drobný hmotný majetek

43

0

0

0

0

0

0

5139

Materiál

6

2

3

3

2

3

3

 

Knihovna

83

33

53

44

45

47

53

3319

5492

Dary obyvatelstvu

3

3

3

7

7

6

6

 

Záležitosti kultury

4

3

3

7

7

6

6

3330

5153

Plyn

1

9

6

5

14

29

10

5154

Elektrické energie

1

1

1

2

3

5

2

5323

Invest.transféry

 

400

400

350

0

64

100

Činnost registrovaných církví

11

409

407

357

17

98

112

3349

5136

Tisk časopisu

 

 

19

13

14

17

17

Ostatní sdělovací prostředky

 

 

19

13

14

17

17

3392

5229

Ostatní neinvestiční dotace

18

18

21

18

18

24

24

Zájmová činnost v kutuře

18

18

21

18

18

24

24

3399

5136

Knihy, tisk

 

 

 

 

 

8

0

 

5161

Služby pošt

8

1

1

2

2

1

2

5169

Služby

6

6

5

16

14

25

15

5175

Pohoštění

 

3

9

5

5

5

15

5229

Ostatní neinv. dotace-prezentace

 

 

 

 

2

0

0

5492

Dary obyvatelstvu

18

29

39

43

43

34

35

Ostatní záležitosti kulrury

32

39

54

66

66

73

67

3419

5139

Nákup materiálu

 

 

 

 

25

2

0

5169

Nákup ostatních služeb

 

 

 

 

8

0

0

5222

Neinvestiční dotace

64

60

131

65

70

75

80

6122

Stroje, zařízení

 

 

 

 

 

66

30

Tělovýchovná činnost

64

60

131

65

103

143

110

3421

5492

Dary obyvatelstvu

6

6

6

6

6

6

12

6121

Stavby

 

 

 

 

 

 

50

Využití volného času dětí a mládeže

6

6

6

6

6

6

62

3522

5229

Ostatní neinvestiční dotace

5

5

5

5

5

5

5

Ostatní nemocnice

5

5

5

5

5

5

5

3523

5229

Ostatní neinv. dotace nezisk.org.

 

 

 

 

5

0

0

Odborné léčebné ústavy-Naděje

 

 

 

 

5

0

0

3631

5139

Nákup materiálu

0

0

4

11

0

1

4

5154

Elektrická energie

44

57

72

86

97

115

105

5169

Nákup služeb

 

 

 

 

 

3

3

5171

Opravy a udržování

7

6

1

48

1

0

0

6121

Stavby

 

 

37

293

0

0

0

 Veřejné osvětlení

51

63

114

438

98

119

112

3633

5171

Opravy a udržování

 

 

96

98

97

98

98

6121

Stavby

116

120

198

14

0

0

0

Výstavba a údržba inženýrských sítí

116

120

294

112

97

98

98

3636

5169

Ostatní dotace-digit. Mapy

 

2

2

Územní rozvoj

 

 

 

 

 

2

2

3639

5xxx

Výdaje blíže neurčené-mikroregion

4

5

5

2

2

2

2

Služby a územní rozvoj

4

5

5

2

2

2

2

3721

5169

Nákup služeb

38

29

27

23

25

29

29

Sběr nebezpečného odpadu

38

29

27

23

25

29

29

3722

5021

Ostatní osobní výdaje

1

1

1

1

1

0

0

 

5169

Nákup služeb

109

137

169

220

232

199

200

Sběr a svoz komunálního odpadu

110

138

170

221

233

199

200

3745

5011

Mzdy VPP

140

140

135

149

124

315

315

5031

Povinné sociální zabezpečení

37

36

30

39

33

61

61

5032

Povinné zdravotní pojištění

13

13

12

13

11

28

28

5132

Ochranné pomůcky

 

 

 

 

 

6

6

5139

Nákup materiálu

 

 

 

 

 

11

10

5169

Nákup ostatních služeb

1

8

0

25

4

0

0

5424

Náhrady mezd v době nemoci

 

 

 

 

 

2

0

 

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň

191

197

177

226

172

423

420

3749

5229

Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.

 

1

1

0

1

1

2

 

 

Ostatní činnost k ochraně přírody

 

1

1

0

1

1

2

5512

5021

Ostatní osobní výdaje

 

3

3

0

0

0

0

 

5137

Drobný majetek

8

16

0

0

0

34

10

5139

Nákup materiálu

1

1

25

70

0

41

1

5153

Plyn

6

3

9

9

11

10

10

5154

Elektrická energie

5

13

11

17

24

26

26

5156

Pohonné hmoty a maziva

12

10

11

11

11

8

10

5163

Pojištění

13

11

17

14

13

13

13

5166

Konzultační,právní služby

 

1

1

0

0

0

1

5167

Školení vzdělávání

1

1

0

0

0

0

20

5169

Nákup služeb

1

1

1

12

2

71

2

5171

Opravy a udržování

2

17

7

56

15

2

2

5222

Neinvestiční dotace

6

6

6

6

6

6

6

6122

Stroje,přístroje,zařízení

 

 

 

 

 

78

0

 

Požární ochrana

55

83

91

195

83

289

101

6112

5019

Platy, osobní výdaje

14

6

3

13

10

12

12

5021

Ostatní osobní výdaje

 

4

7

4

2

2

2

5023

Odměny

685

705

725

818

853

897

900

5024

Odstupné

 

 

156

0

0

0

0

5031

Povinné sociální zabezpečení

159

173

178

180

199

203

205

5032

Povinné zdravotní pojištění

58

60

76

66

76

81

83

5175

Pohoštění (Ostatní)

9

13

11

8

8

10

10

 

Zastupitelstvo obce

925

961

1156

1089

1148

1205

1212

6171

5011

Platy zaměstnanců

204

201

215

233

263

270

270

5021

Ostatní osobní výdaje

26

21

24

16

21

26

26

5031

Povinné sociální zabezpečení

61

56

61

75

73

65

65

5032

Povinné zdravotní pojištění

18

19

21

22

25

24

24

5132

Ochranné pomůcky

3

3

3

2

0

1

1

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

20

19

23

13

18

18

18

5137

Drobný majetek

67

58

239

47

34

144

40

5139

Nákup materiálu

75

32

89

66

225

81

50

5151

Studená voda

5

8

10

11

7

10

10

5153

Plyn

80

66

100

67

122

97

100

5154

Elektrická energie

27

31

27

38

42

43

43

5156

Pohonné hmoty a maziva

1

0

0

0

0

2

12

5161

Služby pošt

3

2

4

2

3

6

6

5162

Služby radikomunikací

22

21

22

20

26

18

18

5163

Služby peněžních ústavů

36

28

25

28

24

38

38

5166

Konzultace, poradenství, právní služby

9

2

25

13

13

12

12

 

5167

Služby školení vzdělávání

2

2

1

0

1

1

1

5169

Nákup služeb

10

44

66

76

196

126

100

5171

Opravy a udržování

34

43

50

5

10

7

7

5172

Programové vybavení

0

3

0

10

0

3

3

5173

Cestovné

40

27

31

33

37

23

2

5175

Pohoštění

3

2

3

3

2

35

5

5194

Věcné dary

3

1

0

4

3

1

1

5229

Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS

 

 

 

 

2

2

2

5321

Neinvestiční dotace obcím

0

3

4

2

6

8

8

5362

Platba daní a poplatků

7

4

12

6

9

4

4

5492

Dary obyvatelstvu

0

0

5

5

0

8

8

5660

Půjčky obyvatelstvu

0

0

0

0

0

0

0

6119

Ostatní nákup DHNM

0

101

43

14

42

18

348

6121

Stavby, budovy

0

0

785

8

0

0

1200

 

Ostatní

0

0

0

0

0

 

0

Místní správa

756

797

1 888

819

1204

1091

2422

Ostatní výdaje, vratky, převody

165

 

 

 

23

8

 

Volby

39

7

35

8

23

16

 

Převody vlastním fondům

62

466

520

 

28

39

 

Rozpočtová rezerva

0

 

 

0

 

 

0

 

Výdaje celkem

5 910

8 781

7 296

6927

10341

8591

10400

Navrhované investice - 2010

3421

6121

Víceúčelové hřiště-projekty

50

2321

5171

Kanalizace Poteč

3394

6171

6121

Oprava budovy MŠ

1000

2212

6121

Komunikace

300

2219

6121

Komunikace, chodník, 2ks radar

100

3419

6122

Ochranná síť hřiště

30

6171

6121

Ostatní drobné akce

200

2310

6121

Vodovod - posílení tlaku, přípojky

50

3330

5323

Interier kaple

100

CELKEM

5224

OdPa

Položka

Příjmy

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozpočet

 

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

947

1010

980

1149

1139

1084

1200

1112

Daň z příjmů FO z SVČ

400

666

171

423

329

456

300

1113

Daň z příjmů FO z kapital. výnosů

69

54

66

76

101

100

100

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 078

1168

1168

1286

1752

1172

1200

1122

Daň z příjmů práv.osob-obec

50

605

40

 

93

0

 

1211

DPH

1 589

1870

1985

2017

2511

2376

2700

1334

Odvody za odnětí půdy ze zeměd.

 

 

 

 

4

0

 

1337

Poplatky-odpady třídění

10

21

16

15

15

26

26

1341

Poplatek ze psů

8

7

7

8

7

7

7

1351

Odvod výtěžku z provozu loterií

 

12

12

11

19

15

15

1361

Správní poplatky

21

23

21

19

21

21

22

1511

Daň z nemovitostí

148

163

155

162

115

158

160

Daňové příjmy

4 350

5 599

4 621

5 166

6 106

5 415

5 730

4111

Neinvestiční dotace (volby)

43

0

43

0

30

20

 

4112

Neinvestiční dotace ze SR

47

48

46

56

56

57

246

4116

Neinvestiční dotace (VPP, ...)

128

477

95

101

146

448

 

4122

Neinvestiční dotace na MŠ, lesy

985

565

 

0

41

14

 

4134

Převody prostředků-FKSP

61

466

520

0

28

39

 

4139

Ostatní převody z vlastních účtů

 

 

 

 

23

0

 

4213

Investiční přijaté dotace

 

122

233

0

0

0

2300

Dotace

1 264

1 678

937

157

2 507

578

2 546

1012

2131

Pronájem pozemků

12

21

13

22

24

23

23

3111

Prodej pozemků

50

333

6

5

304

0

 

31-32

2111

Lesy, pěstební činnost

4 083

865

484

1256

365

835

1000

2321

2133

Pronájem vodovodu

5

0

10

0

5

10

5

3314

2111

Knihovna

1

2

3

2

2

0

4

3319

2112

Prodej zboží - kniha Poteč

23

3

1

1

3

3

2

3613

2132

OÚ - pronájem ostatních nemovitostí

24

31

39

38

37

45

45

3633

2139

Plyn (JMP)

 

234

127

126

0

242

126

3722

2111

Sběr a svoz komunálního odpadu

41

43

55

67

69

70

80

6171

2111

OÚ - poskytnuté služby a výrobky

40

29

55

28

16

19

19

 

OÚ - ostatní

1

5

37

14

10

272

10

6310

2141

Příjmy z úroků

9

17

3

3

11

10

10

2142

Podíly, dividendy

25

38

23

23

44

63

50

Nedaňové příjmy

4 327

1 627

856

1586

890

1592

1374

Použití rezerv

-3 820

-123

880

18

839

1006

750

Příjmy celkem

6 121

8 781

7 294

6 927

10 342

8 591

10 400

Vyvěšeno :

20.1.2010

Sňato:

8.2.

2010

Schválilo zastupitelstvo obce dne: 5.2.2010