PŘÍJMY

tis.Kč

Daňové příjmy

6128

Dotace

544

Nedaňové příjmy

2350

Použití rezerv

1302

Příjmy celkem

10324

Výdaje

Investiční

Běžné

Podnikání v zemědělství

 

7

Pěstební činnost

 

325

Produkční činnost v lese

 

623

Silnice

 

104

Pozemní komunikace

500

 

Dopravní obslužnost

 

55

Pitná voda

60

 

Odpadní vody

2356

17

MŠ Poteč

 

120

Základní školy

 

430

Knihovna

 

57

Záležitosti kultury

 

7

Ostatní sdělovací prostředky

 

17

Zájmová činnost v kultuře

 

30

Ostatní záležitosti kultury

 

66

Tělovýchovná činnost

10

75

Využití volného času dětí a ml.

2000

6

Ostatní nemocnice

 

5

Veřejné osvětlení

15

108

Výstavba a údržba in. sítí

110

98

Územní plánování

 

50

Územní rozvoj

 

2

Služby a územní rozvoj

 

4

Sběr nebezpečného odpadu

 

25

Sběr a svoz komunálního odpadu

 

230

Péče o vzhled obce a veř.zeleň

 

123

Ostatní činnost k ochraně přírody

 

2

Požární ochrana

 

130

Zastupitelstvo obce

 

1266

Místní správa

 

939

Převody vlastním fondům

 

40

DPH

 

300

Finanční vypořádání

 

12

Výdaje celkem

5051

5273

10324

Navrhované investice - 2011

 

Víceúčelové hřiště

2000

Kanalizace Poteč

2356

Komunikace

300

Ochranná síť hřiště

10

Rošíření plynovodu Sudkovec

110

Vodovod - posílení tlaku, přípojky

60

Veřejné osvětlení - Lůčky

15

Ostatní drobné akce

200

CELKEM

5051