Zpráva o činnosti Honebního společenství Poteč za rok 2010

 

    Honitba je pronajata Mysliveckému sdružení Poteč, roční nájem činí 9.562,- Kč a v průběhu tohoto období jsem nezaznamenal problémy v honitbě. Do oblasti chovu jelení zvěře „Vlára“ bylo k 16 honitbám přiřazena Návojná a Študluv-Valašské Příkazy. V roli pokladníka vystřídal Františka Machalu  Jiří Tvarůžek.

 

    Myslivecké sdružení provedlo sčítání zvěře z následujícím výsledkem :

                        rok 2008                                                                    rok 2009                                             rok 2010

Jelení zvěře     4 ks (1 jelen; 2 laně; 1 kolouch)                       6 ks (2 jelen; 2 laně; 2 kolouch)                     3 ks (2 laně, 1 kolouch)

Srnčí             47 ks (17 srnců; 15 srn a 15 srnčat)                 53 ks (17 srnců; 18 srn a 18 srnčat)               49 ks (17 srnců; 16 srn a 16 srnčat)

Prase divoké 24 ks (10 kňour; 2 bachyně; 12 selat)              28 ks (13 kňour; 3 bachyně; 12 selat)              6 ks (3 bachyně; 3 selata)

Zajíc              14 ks                                                                12 ks                                                              neuvedeno

Koroptev       neuvedeno                                                      neuvedeno                                                     neuvedeno

Bažant           7 ks (2 kohouti; 5 slepic)                                 6 ks (3 kohouti; 3 slepic)                               neuvedeno

Jeřábek          6 ks                                                                  6 ks                                                                neuvedeno

 

 

Plán lovu:        r. 2006:  12 ks srnčí,                           r.2008:    1 laň;   31 srnčí (11 srnců+8 srn+12 srnčat).              Tento plán byl splněn z 50%

                        r.2007:  27 srnčí;                                r.2009:     3 ks jelení zvěře (1-jelen; 1-laň; 1-kolouch)   33 ks srnčí (12 srnců-13 srn-8 srnčat)

                        r. 2010: 3 ks jeleni (1 jelen 1.věková, 1 laň, 1 kolouch) 37 srnčí (11 srnců+10 srn+6 srnčat)    (Normovaný stav srnčí je 38 ks)                

                                  

Výsledek hospodaření:

Vlastní jmění HS na konci roku 2010 je 718,-Kč. Vlastníkům se ročně připočítává nájemné a toto si mohou vyzvednout v průběhu celého roku u pokladníka Jiřího Tvarůžka. V r.2010 bylo vlastníkům pozemků vyplaceno 10.891,-Kč a zbývá vyplatit 42.250,-Kč.  Obec nám poskytuje zdarma režijní zázemí, výpočetní techniku a reprografické služby.   

 

Myslivecké sdružení při hospodaření v honitbě má:


-          2 políčka o výměře 0,90 ha

-          36 ks slanisek   (+4 ks)

-          19 ks krmelců  (+1 ks)

-            4 ks zaječích krmelců 

-            3 ks oboromů

-            2 ks zásypů

-          35 ks posedů (+2 ks)

-          12 ks kazatelny

-          4 přenosné posedy


 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HONEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ POTEČ

PŘÍJMY

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Příjmy z pronájmu honitby

9562,00

9562,00

9562,00

9562,00

9562,00

9562,00

9562,00

9562,00

Příjmy z úroků

19,18

85,30

66,80

80,34

154,05

357,90

114,40

42,42

PŘÍJEM CELKEM

9581,18

9647,30

9628,80

9642,34

9716,05

9919,90

9676,40

9604,42

VÝDAJE

Nájemné vlastníkům pozemků

9582,00

9546,00

9546,00

9582,00

9582,00

9572,00

9572,00

9566,00

Jiné výdaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VÝDAJE CELKEM

9582,00

9546,00

9546,00

9582,00

9582,00

9572,00

9572,00

9566,00

ROČNÍ HOSPODAŘNÍ

-0,82

101,30

82,80

60,34

134,05

347,90

104,40

38,42

Počáteční stav k 1.lednu

47500,00

19239,20

21221,48

27420,28

31207,62

35320,67

38018,57

44287,97

Hospodářský výsledek

-0,82

101,30

82,80

60,34

134,05

347,90

104,40

38,42

Nájemné vlastníkům pozemků

9582,00

9546,00

9546,00

9582,00

9582,00

9572,00

9572,00

9566,00

Vyplacené nájemné

-37842,00

-7665,00

-3430,00

-5855,00

-5603,00

-7222,00

-3407,00

-10891,00

PASIVA CELKEM (účetně)

19239,18

21221,50

27420,28

31207,62

35320,67

38018,57

44287,97

43001,39

Stav termínovaného účtu

17519,18

17604,48

25671,28

25751,62

25905,67

36263,57

36377,97

36420,39

Stav pokladny

1720,00

3617,00

1749,00

5456,00

9415,00

1755,00

7910,00

6581,00

AKTIVA CELKEM (stav finanč.prostředků)

19239,18

21221,48

27420,28

31207,62

35320,67

38018,57

44287,97

43001,39

 

 

 

 

V Poteči 11.3.2011                                                               Josef Mana-honební starosta