KONTEJNERY   NA

SKLO  A  PAPÍR  JSOU  NOVĚ UMÍSTĚNY

U  DŘEVĚNIC  POD

TOČNOU.