VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

PŘÍJMY

Pr.dřeva PROXIMA Ph-201061

27,66

m3

36230,00

Pr.dřeva PROXIMA Ph-201062

14,52

m3

19212,00

Pr.dřeva PROXIMA Ph-201063

11,45

m3

10993,00

Pr.dřeva Liška Milan Ph-201064

15,39

m3

20108,00

Pr.dřeva Tvarůžek Jiří Ph-201065

5,18

m3

3108,00

Pr.dřeva Klobucká lesní Ph-201066

41,26

m3

51191,50

Pr.dřeva Klobucká lesní Ph-201067

120,62

m3

152788,00

Pr.dřeva PROXIMA Ph-201068

10,00

m3

8000,00

Pr.dřeva Cahel Josef Ph-201069

23,70

m3

17775,00

 

Celkem příjem z prodeje dřeva

269,78

m3

319405,50

1184,-Kč/m3

Příjem z úroků

 

 

327,37

PŘÍJEM ZA ROK 2010 CELKEM

319 732,87 Kč

VÝDAJE

Výkon hajného za rok 2009

176,00

ha/rok

5400,00

176,-Kč/ha

Hajný prémie -3 % ze zisku 2009

44167,-

3%

1325,00

43,14 Kč

Těžba dřeva

264,76

m3

39677,00

149,86 Kč

Přibližování dřeva koněm

193,01

m3

28951,00

150,00 Kč

Přibližování dřeva UKT

267,32

m3

53634,00

200,64 Kč

Příjem dřeva

260,76

m3

2608,00

10,00 Kč

Ochr.porostů - postřik proti buření

2,54

ha 

8890,00

3500,-Kč/ha

Poštovné

 

 

595,00

Poplatky bankám

 

 

753,50

Daň z nemovitostí

 

7935,00

VÝDAJE ZA ROK 2010 CELKEM

149768,50

 

HOSPODAŘNÍ ZA ROK 2010

 

zisk

169964,37

 

 

Počteční stav k 1.1.2010

 

 

54029,73

Hospodářský výsledek

 

 

169964,37

Výplata podílů 200,-/podíl (vyplacena část)

 

 

18501,00

P-Stav hospodaření za rok 2009 účetně

 

205493,1

 

Stav na běžném účtu

 

 

170686,83

Stav spořícího účtu

 

 

20319,27

Stav pokladny

 

 

14487,00

A-Skutečný stav finančních prostředků k 31.12.2010

 

205493,1

Dlouhodobé pohledávky

z 22.10.2004

PH 2004434 - Hučík

9702,-

PODKLADY PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA 2010

Celkový příjem na jeden podíl (1/136)

2349

Celkové výdaje na jeden podíl (1/136)

1101