Sběr odpadu do velkého

   kontejneru, je po dohodě.

             místostarosta – 602 427 331