VODOVOD  POTEČ

 

 

Obec Poteč v těchto dnech dokončuje stavbu  „Zásobování obce Poteč vodou – II“  (vodovod Horňansko). Stavbu provádí firma RM GAS, s.r.o. Hvozdná. Součástí stavby je Automatická čerpací stanice s přípojkou NN elektřiny a vodovodní zásobovací řády v délce 2012 metrů.

 

Celkové náklady stavby činí 3,624.421,- Kč a obec Poteč je financuje následovně :

    

Dotace z Ministerstva zemědělství ČR  1,763.000,- Kč

Dotace ze Zlínského kraje                        362.070,- Kč

Obec Poteč hradí se svého rozpočtu      1,499.251,- Kč

 

 

INFORMACE

k domovním přípojkám vodovodu

 

 

       Obec Poteč dokončený vodovod zkolauduje a předá Moravské vodárenské, a.s. do užívání. Předpokládaný termín je do konce roku 2008.

 

       Vlastník rodinného domu, který se chce na vodovod napojit si musí nechat vypracovat projekt a získat stavební povolení. Poté se domluví s provozovatelem – Moravskou vodárenskou, a.s. o provedení domovní přípojky vodovodu a uzavře s ní smlouvu o odběru vody.

 

Kontakt na několik projektantů:

 

    Ing.Soudilová, Val.Polanka – 775242524;                                Ing.Vyoral, Zlín - 737657862

     Ing.Dvořák, Luhačovice – 60380665                                      p. Jaroščák, Zlín - 603701927

                                                   p.Šerá, Val. Klobouky – 603547349

 

 

                                                                                                                                  Josef Mana V Poteči 29.9.2008                                                                                                          starosta obce