Fotoalbum

Rok 2015 - 2016 - Video

Rok 2018 - Fotografie

Rok 2017 - Fotografie

Rok 2016 - Fotografie

Rok 2015 - Fotografie

Další foto a video

Z historie obce - Album ředitele ZŠ Kočíka

Pohled ze školy ZŠ od Ďuláků Bročkovo-Bělejovo Stará požární zbrojnice
Krahulovo č.20 Stará škola Dům č.p.4  ?

Pohledy na život v Poteči

Živý betlém Čerti Podzim Kaple sv.Václava po přístavbě
Hody Fotbal Pohled z Lánů Pohled z vrchů