Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Poteč, Obecní úřad Poteč

2. Důvod a způsob založení

Obec Poteč je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Samospráva:

Zastupitelstvo obce - 15 členů
Rada obce – 5 členů

Státní správa:

Jiří Tvarůžek – starosta obce - mob:602 427 331 e-mail:tvaruzek@potec.cz
Marek Slovák – místostarosta obce - mob:602 966 175 e-mail:slovak@potec.cz
Rada obce

4. Kontaktní spojení

Obec Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky
Obecní úřad Poteč, Poteč 12, 766 01 Valašské Klobouky

Datová schránka: 4fqbus3
e-mail: obecpotec@volny.cz
tel., fax. +420 577 321 709

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 12620661/0100

6. Identifikační číslo

IČ: 00568694

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00568694

8. Dokumenty

Rozpočet, rozpočtový výhled a další dokumenty uvedeny na www.potec.cz, sekce: Úřední deska; Další informace

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat písemně, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti přijímá podatelna a jsou evidovány v podacím deníku

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který rozhodnutí vydal

12. Formuláře

Formuláře hledejte na stránkách www.mvcr.cz, www.form.cz, www.valasskeklobouky.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životních  situací hledajte na portálu veřejné spravy ČR a webových stránkách jednotlivých ministerstev ČR

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy naleznete ve Sbírce zákonů

Vyhlášky obce naleznete na www.potec.cz/vyhlasky-obce.html

15. Úhrady za poskytování informací

Vyhledání a kopírování dokumentů do 5 listu zdarma

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2015 nebyla na Obec Poteč podána žádná žádost o poskytnutí informací

Za rok 2016 nebyla na Obec Poteč podána žádná žádost o poskytnutí informací

17. Seznam organizací

Mateřská škola Poteč

18. Informace a zpracování osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů

19. Veřejně přístupné registry

Živnostenský rejstřík

Obchodní rejstřík

Registr ekonomických subjektů (ARES)