Samospráva obce

Pracovníci na obecním úřadě
starosta (uvolněný) Josef Mana
místostarosta (uvolněný) Jiří Tvarůžek
účetní Helena Cigánková
Obecní zastupitelstvo
členy obecního zastupitelstva jsou členové obecní rady a tito další
Jindřich Juřík Pavel Rösner
Josef Psota Ludmila Slánská
Ing.David Masař Ing.Martin Sendler
Ing.Pavel Petrů Marek Slovák
Marián Psota Mgr.Ludmila Jakůbková
Obecní rada
Josef Mana 214
Jiří Tvarůžek
Josef Mana 176
Radim Jurčaga
Josef Juřica
Zastupitelstvo