Samospráva obce

Pracovníci na obecním úřadě
starosta (uvolněný) Jiří Tvarůžek
místostarosta (uvolněný) Marek Slovák
účetní Helena Cigánková
Obecní zastupitelstvo
členy obecního zastupitelstva jsou členové obecní rady a tito další
Josef Mana č.73 Pavel Rösner
Josef Ruman Ludmila Slánská
Jindřich Juřík Ing.Martin Sendler
Mgr.Jana Františáková Radek Slabík
Marián Psota Dominik Juřica
Obecní rada
Jiří Tvarůžek
Marek Slovák
Radim Jurčaga
Ing.David Masař
Jana Ptáčková
nové zastupitelstvo