Úřední deska

2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006


Vyvěšeno na úřední desce


Sňato z úřední desky


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Sňato z úřední desky


Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011

 • č.35   20.12.2011 (sňato 09.02.2012)
 • č.34   16.12.2011 (sňato 02.01.2012)
 • č.33   02.12.2011 (sňato 19.12.2011)
 • č.32   02.12.2011 (sňato 19.12.2011)
  Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Poteč v pátek 9. prosince od 18.00 hod.
 • č.31   15.11.2011 (sňato 19.12.2011)
  Zveřejnění záměru č. 10/11 na prodej a výměnu části obecního pozemku p.č. 2357/2
 • č.30   15.11.2011 (sňato 19.12.2011)
  Zveřejnění záměru č. 09/11 na výměnu části obecního pozemku p.č. 2357/2
 • č.29   15.11.2011 (sňato 19.12.2011)
  Zveřejnění záměru č. 08/11 na prodej a výměnu části obecního pozemku p.č. 2357/2
 • č.28   04.11.2011 (sňato 23.11.2011)
  Územní rozhodnutí č.19/2011 -"Zbudování přístřešku na zastávce ...
 • č.27   02.11.2011 (sňato 23.11.2011)
  Rozhodnutí o vydání stavebního povolení - "Odkanalizování obce Poteč"
 • č.26   14.10.2011 (sňato 22.10.2011)
  Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč - pátek 21.10.2011 od 18.00 hod.
 • č.25   14.10.2011 (sňato 02.11.2011)
  Oznámení o pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - veřejnou vyhláškou - změna platnosti územního rozhodnutí č.4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči
 • č.24   07.10.2011 (sňato 23.10.2011)
  Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Odkanalizování obce Poteč"
 • č.23   07.09.2011 (sňato 14.10.2011)
  Záměr prodeje a výměny části obecních pozemků č. 07/11
 • č.22   07.09.2011 (sňato 14.10.2011)
  Záměr prodeje a výměny části obecních pozemků č. 06/11
 • č.21   02.09.2011 (sňato 19.09.2011)
  Zahájení územního řízení-Zbudování přístřešku na zastávce Dobrotice, Poteč, Bezměrov včetně rekonstrukce nástupiště, Zastávka Poteč
 • č.20   29.07.2011 (sňato 06.08.2011)
  Pozvánka na veřejné zasedánízastupiteltva obce dne 5.srpna
 • č.19   11.07.2011 (sňato 28.07.2011)
  Územní rozhodnutí č. 15/2011 o umístění stavby "Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu v Poteči"
 • č.18   29.06.2011 (sňato 20.07.2011)
  Cenové vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2010 - Moravská vodárenská, a.s.
 • č.17   29.06.2011 (sňato 20.07.2011)
  Cenové vyúčtování všech položek vodného a stočného za rok 2010 - Obec Poteč
 • č.16   21.06.2011 (sňato 11.07.2011)
  Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany území CHKO Bílé Karpaty
 • č.15   27.05.2011 (sňato 11.07.2011)
  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. §7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
 • č.14   17.05.2011 (sňato 02.06.2011)
  Pozvánka na 4.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč dne 27.5.2011 v 9.00 hod
 • č.13   17.05.2011 (sňato 02.06.2011)
  Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu v Poteči
 • č.12   29.04.2011 (sňato 27.05.2011)
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2010 (Audit)
 • č.11   29.04.2011 (sňato 27.05.2011)
  Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2010
 • č.10   07.04.2011 (sňato 17.05.2011)
  Zveřejnění záměru výměny obecního pozemku p.č. 444/2 na Podlání
 • č.09   07.04.2011 (sňato 17.05.2011)
  Zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 2355/27
 • č.08   07.04.2011 (sňato 17.05.2011)
  Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku před domem č.p.36
 • č.07   07.04.2011 (sňato 17.05.2011)
  Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku zastaveného domem č.p.41
 • č.06   07.04.2011 (sňato 17.05.2011)
  Zveřejnění záměru výměny pozemku s Jaromírem Machalou
 • č.05   23.03.2011 (sňato 09.04.2011)
  Oznámení pokračování v řízení - přístřešek pro auto u RD č.p. 223
 • č.04   28.02.2011 (sňato 28.02.2011)
  Pozvánka na 3.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč dne 25.2.2011 v 18.00 hod
 • č.03   08.02.2011 (sňato 28.02.2011)
  Návrh rozpočtu Mikroregionu Jižní Valašsko na rok 2011
 • č.02   08.02.2011 (sňato 28.02.2011)
  Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2011
 • č.01   04.02.2011 (sňato 28.02.2011)
  Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Rok 2010

 • č.24   09.12.2010 (sňato 18.12.2010)
  Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč ve čtvrtek 16.12.2010 v 18.00hod
 • č.23   29.10.2010 (sňato 26.11.2010)
  Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu - Josef Vlček Poteč 16 a Irena Vlčková Poteč 16.
 • č.22   29.10.2010 (sňato 6.11.2010)
  Pozvánka na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč v pátek 5.11.2010 v 18.00hod.
 • č.21   16.10.2010 (sňato 5.11.2010)
  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Poteč konané ve dnech 15. - 16. 10. 2010
 • č.20   01.10.2010 (sňato 9.10.2010)
  Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Poteč dne 8.října 2010
 • č.19   27.09.2010 (sňato 16.10.2010)
  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Poteč
 • č.18   19.07.2010 (sňato 10.08.2010)
  Stanovení počtu zastupilelů na volební období 2010-2014
 • č.17   09.07.2010 (sňato 19.07.2010)
  Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Poteč dne 16.7.2010 od 18.00 hod
 • č.16   02.06.2010 (sňato 02.07.2010)
  Územní rozhodnutí o změně stavby - Obnova UHF anténního systému RO Ploštiny
 • č.15   28.05.2010 (sňato 07.06.2010)
  Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Poteč dne 4.6.2010 od 9.00 hod
 • č.14   12.05.2010 (sňato 07.06.2010)
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč za rok 2009
 • č.13   12.05.2010 (sňato 07.06.2010)
  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Poteči
 • č.12   28.04.2010 (sňato 28.05.2010)
  Obnova UHF anténního systému na RO Ploštiny - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání
 • č.11   13.04.2010 (sňato 04.05.2010)
  Volby - určení okrsku a zapisovatele
 • č.10   13.04.2010 (sňato 04.05.2010)
  Vyhlášení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj - Očkování ovcí a zdravotní zkoušky u hospodářských zvířat
 • č.09   13.04.2010 (sňato 26.04.2010)
  Územní rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu P. a M. Chlupáčkovi
 • č.08   09.03.2010 (sňato 13.04.2010)
  Vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
 • č.07   08.03.2010 (sňato 23.04.2010)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Příkazy
 • č.06   02.03.2010 (sňato 06.04.2010)
  Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání - Rodinný dům Pavel Chlupáček
 • č.05   24.02.2010 (sňato 06.04.2010)
  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Poteč
 • č.04   29.01.2010 (sňato 08.02.2010)
  Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Poteč - 5.2.2010 od 18.00 hodin
 • č.03   21.01.2010 (sňato 07.02.2010)
  Územní rozhodnutí č. 3/2010 - rozhodnutí o umístění stavby: "Odkanalizování obce Poteč - kanalizace v obci"
 • č.02   20.01.2010 (sňato 08.02.2010)
  Návrh rozpočtu obce Poteč na rok 2010
 • č.01   04.01.2010 (sňato 21.01.2010)
  Rozhodnutí - Nařízení odstranění stavby vodního díla přehrazení a úpravy PB přítoku Brumovky

Rok 2009

 • č.33   16.12.2009 (sňato 06.02.2010)
  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
 • č.32   11.12.2009 (sňato 19.12.2009)
  Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč v pátek 18.12.2009 od 18.00 hod
 • č.31   03.12.2009 ( sňato 05.01.2010)
  Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Odkanalizování obce Poteč - kanalizace v obci
 • č.30   01.12.2009 (sňato 17.12.2009)
  Seznámení s podklady rozhodnutí v řízení sp.zn.20239/2009, vedeném ve věci odstranění stavby přehrazení a úpravy PB přítoku Brumovky, spojené s usnesením o lhůtě pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí
 • č.29   11.11.2009 (sňato 30.11.2009)
  Územní rozhodnutí č.31/2009-Rozhodnutí o umístění stavby- Přístřešek pro auto u RD č.p.223
 • č.28   10.11.2009 (sňato 30.11.2009)
  Oznámení vydání opatření obecné povahy č. 01/2009 změny č. 5 a 6 Územního plánu sídelního útvaru Poteč
 • č.27   10.11.2009 (sňato 30.11.2009)
  Rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace Valašské Příkazy"
 • č.26   30.10.2009 (sňato 07.11.2009)
  Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční 6.11.2009 od 18.00 hod.
 • č.25   19.10.2009 (sňato 30.11.2009)
  Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby přehrazení a úpravy PB přítoku Brumovky.
 • č.24   05.10.2009 (sňato 30.10.2009)
  Oznámení o zahájení územního řízení - Přístřešek pro auto u RD č.p. 223
 • č.23   23.09.2009 (sňato 19.10.2009)
  Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace Valašské Příkazy."
 • č.22   09.09.2009 (sňato 19.10.2009)
  Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Poteč.
 • č.21   21.08.2009 (sňato 22.09.2009)
  Zveřejnění záměru výměny obecních pozemků - komunikace "Ke staré škole".
 • č.20   06.07.2009 (sňato 07.09.2009)
  Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Kanalizace Valašské Příkazy
 • č.19   31.07.2009 (sňato 10.08.2009)
  Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Poteč dne 7.8.2009 v 9.00 hod
 • č.18   23.06.2009 (sňato 10.08.2009)
  Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o povolení výjimky z územního rozhodnutí č. 4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči.
 • č.17   15.06.2009 (sňato 10.08.2009)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny územního plánu sídelního útvaru Poteč.
 • č.16   15.06.2009 (sňato 15.07.2009)
  Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu Ladislava Pechála
 • č.15   05.06.2009 (sňato 13.06.2009)
  Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Poteč dne 12.6.2009 v 9.00 hod
 • č.14   19.05.2009 (sňato 07.06.2009)
  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
 • č.13   27.05.2009 (sňato 12.06.2009)
  Zpráva č.380/2009/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2008
 • č.12   19.05.2009 (sňato 31.05.2009)
  Výzva pro Zdeňka Masaře, nar.1964, trvale bytem Poteč č.12 k převzetí písemnosti
 • č.11   19.05.2009 (sňato 06.06.2009)
  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
 • č.10   07.05.2009 (sňato 07.06.2009)
  Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR
 • č.09   23.04.2009 (sňato 11.05.2009)
  Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu Jaroslava a Jarmily Hořákových
 • č.08   09.04.2009 (sňato 12.06.2009)
  Zveřejnění záměru výměny obecních pozemků
 • č.07   25.03.2009 (sňato 25.04.2009)
  Orální vakcinace lišek proti vzteklině - jaro 2009
 • č.06   13.03.2009 (sňato 27.03.2009)
  Oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Kočárek
 • č.05   10.03.2009 (sňato 07.05.2009)
  Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
 • č.04   05.02.2009 (sňato 09.04.2009)
  Územní rozhodnutí o úpravě telekomunikačních rozvodů k napojení nové haly
 • č.03   30.01.2009 (sňato 07.02.2009)
  Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Poteč dne 6.2.2009 v 18.00 hod
 • č.02   23.01.2009 (sňato 07.02.2009)
  Návrh rozpočtu obce Poteč na rok 2009
 • č.01   15.01.2009 (sňato 02.02.2009)
  Výzva - vyjádření k podanému odvolání Miroslava Juřice a Ludmily Juřicové

Rok 2008

 • č.41   19.12.2008 (sňato 08.01.2009)
  Oznámení pro Zdeňka Masaře, nar.20.6.1964, trvale bytem Poteč č.139
 • č.40   17.12.2008 (sňato 05.01.2009)
  Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - úprava telekomunikačních rozvodů
 • č.39   12.12.2008 (sňato 20.12.2008)
  Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Poteč dne 19.12.2008 v 18.00 hod
 • č.38   11.12.2008 (sňato 31.12.2008)
  Vyhlášení popisu věcí z trestné činnosti
 • č.37   09.12.2008 (sňato 31.12.2008)
  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Alenu Orsákovou
 • č.36   24.09.2008 (sňato 31.12.2008)
  Oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
 • č.35   19.11.2008 (sňato 09.12.2008)
  Rozhodnutí ve věci návrhu výjimky z územního rozhodnutí č.4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči
 • č.34   07.11.2008 (sňato 19.11.2008)
  Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Poteč dne 14.11.2008 v 19.00hod
 • č.33   01.10.2008 (sňato 22.10.2008)
  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
 • č.32   22.09.2008 (sňato 22.10.2008)
  Území, kde se provádí vakcinace lišek od 27.9. do 10.10.2008
 • č.31   22.09.2008 (sňato 22.10.2008)
  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o povolení výjimky z územního rozhodnutí č.4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči
 • č.30   16.09.2008 (sňato 22.10.2008)
  Oznámení vydání opatření obecné povahy zásad územního rozvoje Zlínského kraje
 • č.30   03.09.2008 (sňato 22.10.2008)
  Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
 • č.29   18.08.2008 (sňato 22.10.2008)
  Stanovení minimálního počtu členů volební komise
 • č.28   25.07.2008 (sňato 04.08.2008)
  Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Poteč dne 1.8.2008 v 19.00hod
 • č.27   25.07.2008 (sňato 18.08.2008)
  Rozhodnutí k odvolání manž.Ludmily a Miroslava Juřicových
 • č.26   01.07.2008 (sňato 31.12.2008)
  Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám veřejnosti
 • č.25   19.06.2008 (sňato 04.08.2008)
  Záměr výměny obecních pozemku č.04
 • č.24   19.06.2008 (sňato 04.08.2008)
  Záměr výměny obecních pozemku č.03
 • č.23   19.06.2008 (sňato 04.08.2008)
  Záměr výměny obecních pozemku č.02
 • č.22   06.06.2008 (sňato 17.6.2008)
  Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 13.6.2008 v 9.00 hod
 • č.21   04.06.2008 (sňato 26.6.2008)
  Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu Luďka a Miroslavy Bařinkové
 • č.20   02.06.2008 (sňato 19.6.2008)
  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Zdeňka Masaře, Poteč 139
 • č.19   29.05.2008 (sňato 17.6.2008)
  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Naděždu Žákovou
 • č.18   23.05.2008 (sňato 14.6.2008)
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Poteč, IČ: 00568694 za rok 2007
 • č.17   23.05.2008 (sňato 25.7.2008)
  Veřejná vyhláška - Veřejné pojednání návrhu opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
 • č.16   20.05.2008 (sňato 16.6.2008)
  Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu Jiřího Pecla a Ireny Peclové
 • č.15   15.05.2008 (sňato 3.6.2008)
  Výzva o vyjádření k podaném odvolání : Změna platnosti územního rozhodnutí č.4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy Poteč
 • č.14   08.04.2008 (sňato 24.4.2008)
  Územní rozhodnutí č.7/2008 - Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu Marka Psoty a Markéty Psotové Sábové
 • č.13   08.04.2008 (sňato 24.4.2008)
  Rozhodnutí č.6/2008 o změně platnosti územního rozhodnutí č.4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči.
 • č.12   02.04.2008 (sňato 21.4.2008)
  Veřejná vyhláška, kterou se vyzývá daňový subjekt: Miroslav Orsák, aby se dostavil na Finanční úřad Val.Klobouky
 • č.11   02.04.2008 (sňato 21.4.2008)
  Veřejná vyhláška, kterou se vyzývá daňový subjekt: František Žák, aby se dostavil na Finanční úřad Val.Klobouky
 • č.10   31.03.2008 (sňato 18.4.2008)
  Dodatečné stavební povolení č.SR 016/2008 - Technická infrastruktura v lokalitě za Sudkovcem - SO 02-Komunikace v Poteči
 • č.09   26.03.2008 (sňato 16.4.2008)
  Územní rozhodnutí č.3/2008 - "Odkanalizování obce Poteč, Kanalizační sběrač Poteč - I.část, SO 01-Kanalizace I.etapa"
 • č.08   28.02.2008 (sňato 27.3.2008)
  Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání - Rodinný dům Marek Psota, Markéta Psotová Sábová.
 • č.07   22.02.2008 (sňato 3.3.2008)
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 29.2.2008.
 • č.05   14.02.2008 (sňato 3.3.2008)
  Zahájení stavebního řízení- Technická infrastruktura v lokalitě za Sudkovcem v obci Poteč - SO 02-Komunikace.
 • č.06   14.02.2008 (sňato 28.2.2008)
  Nabídka palivového dříví samovýrobou Závrší - Ploštiny.
 • č.04   06.02.2008 (sňato 28.2.2008)
  Informace o veřejné zakázce na stavbu Zásovbování obce Poteč vodou-II.
 • č.03   04.02.2008 (sňato 28.2.2008)
  Návrh rozpočtu obce na rok 2008.
 • č.02   18.01.2008 (sňato 1.2.2008)
  Zahájení územního řízení - Změna platnosti ÚR č.4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči.
 • č.01   10.01.2008 (sňato 15.2.2008)
  Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku.

Rok 2007

 • č.34   07.11.2007 (sňato 10.1.2008)
  Oznámení o zahájení územního řízení - Odkanalizování obce Poteč - I.část.
 • č.33   07.11.2007 (sňato 18.12.2007)
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2007.
 • č.32   06.11.2007 (sňato 10.01.2008)
  Návrh na nové stanovení záplavového územi v Poteči.
 • č.31   06.11.2007 (sňato 06.12.2007)
  Natura 2000-Připomínky k návrhu na doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu.
 • č.30   07.11.2007 (sňato 06.12.2007)
  Opatření obecné povahy č.1/2007 - Změna č.4 ÚPN SÚ Poteč.
 • č.29   05.10.2007 (sňato 13.10.2007)
  Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce dne 12.10.2007.
 • č.28   03.09.2007 (sňato 05.10.2007)
  Veřejná vyhláška - Výzva daňovému subjektu: Zdeněk Masař, Poteč 139.
 • č.27   01.08.2007 (sňato 18.09.2007)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.6 územního plánu.
 • č.26   24.07.2007 (sňato 18.09.2007)
  Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č.4 ÚPN SÚ Poteč.
 • č.25   16.07.2007 (sňato 02.08.2007)
  Rozhodnutí, které ruší rozhodnutí stavebního úřadu ve věci pásma hygienické ochrany farmy Poteč.
 • č.24   13.07.2007 (sňato 01.08.2007)
  Územní rozhodnutí o umístění stavby - Tomáš a Jiřina Řezníkovi
 • č.23   22.06.2007 (sňato 02.07.2007)
  Pozvánaka na 5. zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2007
 • č.22   22.06.2007 (sňato 10.07.2007)
  Územní rohodnutí o umístění bazénu a opěrné zídky - Mana č.214
 • č.21   14.06.2007 (sňato 02.07.2007)
  Zpráva o přezkoumaní hospodaření obce Poteč za rok 2006
 • č.20   14.06.2007 (sňato 16.07.2007)
  Nabídka pozemků určených k převodu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
 • č.19   14.06.2007 (sňato 02.07.2007)
  Výzva FÚ Val.Klobouky pro Zděňka Masaře, Poteč 139
 • č.18   14.06.2007 (sňato 02.07.2007)
  Nařízení ústního jednání v areálu farmy v Poteči
 • č.17   13.06.2007 (sňato 02.07.2007)
  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rodinný dům Řezník na PK 2187/2
 • č.16   29.05.2007 (sňato 14.06.2007)
  Stavební povolení "Zásobování obce Poteč vodou-II, SO 01 Automatická čerpací stanice, SO 02 Zásobovací řády"
 • č.15   15.05.2007 (sňato 14.06.2007)
  Územní rozhodnutí č.10/2004 o umístění stavby rodinného domu na p.č.289/2, 289/11 a 289/2.
 • č.14   02.05.2007 (sňato 29.05.2007)
  Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-bazén na opětná zídka na p.č.630/2
 • č.13   27.04.2007 (sňato 05.05.2007)
  Pozvánaka na 4. zasedání zastupitelstva obce dne 4.5.2007
 • č.12   18.04.2007 (sňato 14.06.2007)
  OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změny č.5 ÚPN SÚ Poteč
 • č.11   10.04.2007 sňato 02.05.2007)
  OZNÁMENÍ o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - nový rodinný dům v sudkovci
 • č.10   10.04.2007 (sňato 02.05.2007)
  Oznámení o podaném odvolání-Změna platnosti územního rozhodnutí č.4/85 o pásmu hyg.ochr.farmy v Poteči
 • č.09   05.04.2007 (sňato 22.04.2007)
  Rozhodnutí - mimořádná roslinolékařská opatření proti bázlivce kukuřičné.
 • č.08   05.04.2007 (sňato 14.05.2007)
  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - "Zásobování obce Poteč vodu-II"
 • č.07   20.03.2007 (sňato 06.04.2007)
  Rozhodnutí - veřejná vyhláška - o zamítnutí návrhu na změnu pásma hygienické ochrany farmy Poteč
 • č.06   08.03.2007 (sňato 05.05.2007)
  Zveřejnění záměru prodeje domu č.p.106
 • č.05   23.02.2007 (sňato 08.03.2007)
  Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva konané 2.3.2007
 • č.04   02.02.2007 (sňato 08.03.2007)
  Návrh rozpočtu obce na rok 2007
 • č.03   24.01.2007 (sňato 15.02.2007)
  Kolaudační rozhodnutí Infrastruktura za Sudkovcem; SO 05 - Přípojka NN, SO 08 - Přípojka VN, trafostanice
 • č.02   16.01.2007 (sňato 05.02.2007)
  Zahájení územního řízení - změna platnosti územního rozhodnutí č.4/85 o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči
 • č.01   03.01.2007 (sňato 08.03.2007)
  Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku před domem č.p.183

Rok 2006

 • č.30   3.12.2006 (sňato 16.12.2006)
  Pozvánka na 2.veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2006
 • č.29   30.11.2006 (sňato 04.01.2007)
  Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání. Technická infrastruktura "Za Sudkovcem" SO 05-Přípojka NN, SO 08-Přípojka VN, trafoastanice
 • č.28   17.10.2006 (sňato 02.12.2006)
  Oznámení zahájení projednávání návrhu změny č.4 územního plánu SU Poteč
 • č.26   17.10.2006 (sňato 2.1.2007)
  Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
 • č.27   23.10.2006 (sňato 28.10.2006)
  Pozvánka na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.10.2006
 • č.25   06.10.2006 (sňato 14.10.2006)
  Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 13.10.2006
 • č.24   04.10.2006 (sňato 23.10.2006)
  Veřejná vyhláška Finančního úřadu, kterou se vyzývá "Zdeněk Červenka, nar.1984", aby si vyzvedl písemnost na Finnčním úřadě Val.Klobouky
 • č.23   29.08.2006 (sňato 19.09.2006)
  Vyhláška, kterou se vyzývá subjekt "Oldřich Špalek", aby se dostavil na Finnční úřad ve Valašských Kloboukách
 • č.22   10.08.2006 (sňato 29.08.2006)
  Územní rozhodnutí č.16/2006 - Rozhodnutí o umístění stavby "Zásobování obce Poteč vodou- II"
 • č.21   10.08.2006 (sňato 29.08.2006)
  Stavební povolení ke stavbě vodního díla "Technická infrastruktura v lokalitě za Sudkovcem v obci Poteč - SO 03 Kanalizace, SO 04 Vodovod, SO 06 Zemní příkop, lapač splavenin"
 • č.20   14.07.2006 (sňato 31.07.2006)
  Seznámení s podklady rozhodnutí na stavební povolení "Technická infrastruktura v lokalitě za Sudkovcem v obci Poteč - SO 03 Kanalizace; SO 04 Vodovod; SO 06 Zemní příkop, lapač splavenin"
 • č.19   26.06.2006 (sňato 14.07.2006)
  Nařízení města Valašské Klobouky č. 1/2006 o záměru zpracování lesních hospodářských osnov
 • č.18   23.06.2006 (sňato 04.07.2006)
  Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč dne 30.6.2006 v19.00 hod.
 • č.17   08.06.2006 (sňato 04.07.2006)
  Závěrečný účet obce Poteč za rok 2005
 • č.16   29.05.2006 (sňato 14.06.2006)
  Rozhodnutí o přerušení vodoprávního řízení a výzva k doplnění podání "Technická infrastruktura v lokalitě za Sudkovcem v obci Poteč - SO 03 Kanalizace; SO 04 Vodovod; SO 06 Zemní příkop, lapač splavenin"
 • č.15   19.05.2006 (sňato 04.07.2006)
  Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
 • č.14   04.05.2006 (sňato 14.06.2006)
  Oznámení zahájení opětovného projednání návrhu změny č.2b územního plánu sídelního útvaru Poteč
 • č.13   03.05.2006 (sňato 22.05.2006)
  Oznámení zahájení územního řízení Zásobování obce Poteč vodou - II
 • č.12   28.04.2006 (sňato 10.05.2006)
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5.května 2006
 • č.11   20.04.2006 (sňato 22.05.2006)
  Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na stavbu Technická infrastruktura v lokalitě za Sudkovcem v obci Poteč - SO 03 Kanalizace; SO 04 Vodovod; SO 06 Zemní příkop, lapač splavenin
 • č.10   18.04.2006 (sňato 04.05.2006)
  Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o zamítnutí napadeného rozhodnutí stavebního úřadu Valašské Klobouky o pásmu hygienické ochrany farmy v Poteči
 • č.09   30.03.2006 (sňato 18.04.2006)
  Stavební povolenáí č.16/2006 - Technická infrastruktura v lokalitě "Za Sudkovcem"-I.etapa, SO 05-Přípojka NN; SO 07 - Veřejné osvětlení; SO 08-Přípojka VN, trafostanice
 • č.08   24.02.2006 (sňato 14.02.2006)
  Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Technická infrastruktura v lokalitě "Za sudkovcem"-I.etapa; SO 05- Přípojka NN; SO 07-Veřejné osvětlení; SO 08-přípojka VN, trafostanice
 • č.07   23.02.2006 (sňato 14.02.2006)
  Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Poteč
 • č.06   03.02.2006 (sňato 17.02.2006)
  Návrh rozpočtu Mateřské školy Poteč na rok 2006
 • č.05   03.02.2006 (sňato 11.02.2006)
  Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč - 10.2.2006
 • č.04   25.01.2006 (sňato 10.02.2006)
  Návrh rozpočtu obce Poteč na rok 2006
 • č.03   25.01.2006 (sňato 20.02.2006)
  Oznámení o podaném odvolání ve věci změny územního rozhodnutí č.4/85 o pasmu hygienické ochrany farmy v Poteči
 • č.02   05.01.2006 (sňato 25.01.2006)
  Veřejná vyhláška Finanční úřadu pro Miroslava Orsáka
 • č.01   22.12.2005 (sňato 22.06.2006)
  Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu pro zpracování Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám veřejnosti


Za stránku zodpovídá:   Helena Cigánková