ROZPOČET na rok 2012 - návrh

OdPa

Položka

Výdaje

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozp.

 

 

/tis. Kč/

2008

2009

2010

2011

2012

5165

Nájem půdy

6

6

6

6

6

 

Podnikání v zemědělství

6

33

7

6

6

1031

5139

Nákup materiálu

113

20

18

52

50

5163

Služby peněžních ústavů

3

3

1

3

3

5169

Nákup služeb

242

244

430

383

400

5173

Cestovné

0

6

4

3

3

 

Pěstební činnost

378

273

509

441

456

1032

5169

Nákup služeb-práce v lese

131

362

571

732

550

5362

Platby daně za obec

93

0

63

222

343

 

Produkční činnost v lese

224

362

636

954

893

2212

5021

Osobní výdaje

3

20

18

28

5

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

 

14

9

10

5139

Nákup materiálu

9

16

7

6

10

5156

Pohonné hmoty a maziva

21

32

40

26

30

5169

Služby

9

35

1

2

2

5171

Opravy a udržování

576

5

134

2

60

6121

Stavby

80

2414

146

0

0

6130

Nákup pozemků

141

18

18

0

20

Silnice

842

2540

479

73

137

2219

5139

Nákup materiálu

0

30

50

105

50

 

5169

Služby

0

42

83

188

40

 

5171

Opravy a udržování

0

0

0

6

260

6121

Stavby

943

169

122

0

0

 

Pozemní komunikace

943

252

255

299

350

2221

5323

Dopravní obslužnost

40

38

55

54

55

 

Dopravní obslužnost

                                                                                                                                                                                             

38

55

54

55

2310

5xxx

Oprava, udržování a ostatní

0

0

0

0

2

6121

Stavby

3712

52

0

70

2

 

Pitná voda

3712

52

0

70

4

2321

5139

Nákup materiálu

0

0

7

3

7

5169

Nákup služeb

13

41

17

31

15

6121

Stavby

206

542

2209

277

23262

 

Odpadní vody

219

583

2233

311

23284

3111

5331

PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady

125

115

120

160

120

PO Mateřská škola Poteč

125

115

120

160

120

3113

5321

Neinvestiční dotace na žáky ZŠ

402

403

421

602

351

Základní školy

403

403

421

602

351

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

24

27

30

30

30

5031

Poj. na sociální zabezpečení

6

1

6

7

7

5032

Poj. na zdravotní poj.

2

1

2

2

2

5136

Knihy

11

15

15

16

15

5139

Materiál

2

3

18

2

2

5173

Cestovné

 

 

7

0

1

5175

Pohoštění (Ostatní)

 

 

1

2

2

 

Knihovna

45

47

113

59

59

3319

5492

Dary obyvatelstvu

7

6

7

6

6

Záležitosti kultury

7

6

7

6

6

3326

6121

Budovy, haly a stavby

 

 

100

0

70

Pořízení a obnova hodnot historie

 

 

100

0

70

3349

5136

Tisk časopisu

14

17

17

23

20

Ostatní sdělovací prostředky

14

17

17

23

20

3392

5229

Ostatní neinvestiční dotace

18

24

21

36

35

Zájmová činnost v kutuře

18

24

21

36

35

3399

5161

Služby pošt

2

1

1

1

1

5169

Služby

14

25

12

8

8

5175

Pohoštění

5

5

18

6

6

5492

Dary obyvatelstvu

43

34

35

34

35

Ostatní záležitosti kulrury

64

73

66

49

50

3419

5139

Nákup materiálu

25

2

0

2

5

5169

Nákup ostatních služeb

8

0

0

0

5

5222

Neinvestiční dotace

70

75

110

75

75

6122

Stroje, zařízení

 

66

30

6

0

Tělovýchovná činnost

103

143

140

83

85

3421

5492

Dary obyvatelstvu

6

6

6

12

12

6121

Stavby

 

 

0

113

1500

Využití volného času dětí a mládeže

6

6

6

125

1512

3522

5229

Ostatní neinvestiční dotace

5

5

5

5

5

Ostatní nemocnice

5

5

5

5

5

3631

5139

Nákup materiálu

0

1

4

4

4

5154

Elektrická energie

97

115

99

119

115

5169

Nákup služeb

 

3

1

10

5

5171

Opravy a udržování

1

0

0

2

2

6121

Stavby

0

0

17

18

0

 Veřejné osvětlení

98

119

121

153

126

3633

5171

Opravy a udržování

97

98

98

98

98

6121

Stavby

0

0

0

0

50

Výstavba a údržba inženýrských sítí

97

98

98

98

148

3635

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku

 

 

313

0

50

Územní plánování

 

 

313

0

50

3636

5169

Ostatní dotace-digit. Mapy

 

2

2

2

2

Územní rozvoj

 

2

2

2

2

3639

5169

Výdaje blíže neurčené-mikroregion

2

2

4

2

3

Služby a územní rozvoj

2

2

4

2

3

3721

5169

Nákup služeb

25

29

25

29

29

Sběr nebezpečného odpadu

25

29

25

29

29

3722

5169

Nákup služeb

232

199

222

230

269

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

233

199

222

230

269

3745

5011

Mzdy VPP

124

315

347

288

150

5031

Povinné sociální zabezpečení

33

61

77

70

36

5032

Povinné zdravotní pojištění

11

28

31

25

15

5132

Ochranné pomůcky

 

6

3

7

7

5139

Nákup materiálu

 

11

10

27

30

5169

Nákup ostatních služeb

4

0

0

18

15

5424

Náhrady mezd v době nemoci

 

2

3

6

6

 

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň

172

423

471

441

259

3749

5229

Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.

1

1

2

2

2

 

 

Ostatní činnost k ochraně přírody

1

1

2

2

2

5512

5136

Drobný majetek

0

34

27

21

20

5139

Nákup materiálu

0

41

2

34

5

5153

Plyn

11

10

8

13

13

5154

Elektrická energie

24

26

26

27

27

5156

Pohonné hmoty a maziva

11

8

13

19

19

5163

Pojištění

13

13

13

12

12

5169

Nákup služeb

2

71

5

9

9

5171

Opravy a udržování

15

2

2

0

2

5173

Cestovné

 

 

6

4

4

5175

Pohoštění

 

 

5

10

2

5222

Neinvestiční dotace

6

6

8

7

7

 

Požární ochrana

83

289

115

186

120

6112

5019

Platy, osobní výdaje

10

12

10

10

10

5021

Ostatní osobní výdaje

2

2

3

2

2

5023

Odměny

853

897

910

851

855

5031

Povinné sociální zabezpečení

199

203

184

194

195

5032

Povinné zdravotní pojištění

76

81

80

78

78

5163

Služby peněžním ústavům

 

 

8

8

8

5175

Pohoštění (Ostatní)

8

10

14

14

14

 

Zastupitelstvo obce

1148

1205

1267

1211

1162

6171

5011

Platy zaměstnanců

263

270

265

246

250

5021

Ostatní osobní výdaje

21

26

18

14

16

5031

Povinné sociální zabezpečení

73

65

59

58

63

5032

Povinné zdravotní pojištění

25

24

24

21

23

5132

Ochranné pomůcky

0

1

0

0

1

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

18

18

19

10

10

5137

Drobný majetek

34

144

22

69

40

5139

Nákup materiálu

225

81

32

101

50

5151

Studená voda

7

10

11

13

13

5153

Plyn

122

97

113

50

70

5154

Elektrická energie

42

43

44

46

47

5156

Pohonné hmoty a maziva

0

2

18

25

25

5161

Služby pošt

3

6

5

4

5

5162

Služby radikomunikací

26

18

23

26

26

5163

Služby peněžních ústavů

24

38

27

29

30

5166

Konzultace, poradenství, právní služby

13

12

14

7

7

 

5167

Služby školení vzdělávání

1

1

0

3

3

5169

Nákup služeb

196

126

83

127

125

5171

Opravy a udržování

10

7

19

24

375

5172

Programové vybavení

0

3

0

0

10

5173

Cestovné

37

23

2

6

6

5175

Pohoštění

2

35

5

5

5

5194

Věcné dary

3

1

5

2

6

5229

Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS

2

2

5

1

1

5321

Neinvestiční dotace obcím

6

8

3

1

1

5362

Platba daní a poplatků SR

9

4

17

2

2

5424

Náhrady mezd v nemoci

 

 

4

10

5

5492

Dary obyvatelstvu

0

8

0

8

8

6119

Ostatní nákup DHNM

42

18

0

0

15

6121

Stavby, budovy

0

0

2923

40

0

6122

Stroje, přístroje, zařízení + pozemky

0

 

53

60

50

Místní správa

1204

1091

3820

1008

1288

6330

 

Převody vlastním fondům

28

39

40

30

35

6399

 

Ostatní finační operace DPH

 

 

329

407

400

6402

 

Finanční vypořádání minulých let

23

8

4

15

0

 

 

Rozpočtová rezerva

 

 

 

5

47

 

Výdaje celkem

10341

8591

12166

7175

31438

                              

Navrhované investice - 2012

Rozpočet

3421

6121

Víceúčelové hřiště

1500

 

2321

6121

Kanalizace Poteč

23262

2219

5171

Chodník Podlání

250

3633

6121

Rozšíření plynovodu Sudkovec

50

6171

5171

Ostatní drobné akce (Sudkovec, hřebenová c.)

250

6171

5171

Opravy (MŠ, komunikace, aj.)

100

CELKEM

25412

 

OdPa

Položka

Příjmy

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozp.

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

0

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

1139

1084

970

1120

1200

1112

Daň z příjmů FO z SVČ

329

456

457

125

200

1113

Daň z příjmů FO z kapital. výnosů

101

100

99

108

110

1121

Daň z příjmů právnických osob

1752

1172

1152

1130

1200

1122

Daň z příjmů práv.osob-obec

93

0

63

222

343

1211

DPH

2511

2376

2587

2459

2459

1335

Odvody za odnětí půdy ze zeměd.

4

0

7

0

0

1337

Poplatky-odpady třídění

15

26

29

34

35

1341

Poplatek ze psů

7

7

7

7

7

1351

Odvod výtěžku z provozu loterií

19

15

16

7

7

1361

Správní poplatky

21

21

20

15

15

1511

Daň z nemovitostí

115

158

259

357

360

Daňové příjmy

6 106

5 415

5 666

5 584

5 936

4111

Neinvestiční dotace (volby)

30

20

50

4

0

4112

Neinvestiční dotace ze SR

56

57

246

191

192

4116

Neinvestiční dotace (VPP, ...)

146

448

399

554

44

4122

Neinvestiční dotace na MŠ, lesy

41

14

77

57

0

4134

Převody prostředků-FKSP

28

39

39

30

35

4139

Ostatní převody z vlastních účtů

23

0

 

 

 

4213

Investiční přijaté dotace

0

0

2104

 

18900

Dotace

2 507

578

2 915

836

19 171

1012

2131

Pronájem pozemků

24

23

32

21

21

3111

Prodej pozemků

304

0

 

 

 

31-32

2111

Lesy, pěstební činnost

365

835

2537

3627

1500

2321

2133

Pronájem vodovodu

5

10

5

5

5

3314

2111

Knihovna

2

0

4

2

2

3319

2112

Prodej zboží - kniha Poteč

3

3

0

2

2

3613

2132

OÚ - pronájem ostatních nemovitostí

37

45

45

46

46

3633

2139

Plyn (JMP)

0

242

152

0

167

3639

3111

 

 

 

 

3

3

3722

2111

Sběr a svoz komunálního odpadu

69

70

74

73

75

6171

2111

OÚ - poskytnuté služby a výrobky

16

19

15

15

15

 

OÚ - ostatní

10

272

1

5

5

6310

2141

Příjmy z úroků

11

10

3

10

10

2142

Podíly, dividendy

44

63

19

23

20

Nedaňové příjmy

890

1592

2887

3832

1871

Použití rezerv

839

1006

698

1302

4460

Příjmy celkem

10 342

8 591

12 166

11 554

31 438

 

 

Vyvěšeno :

10.2.2012

 

Schválilo zastupitelstvo obce dne: