Z Á P I S z 05. zasedání Rady obce Poteč ze dne 03. 02. 2011

 

   Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO souhlasí s podáním žádosti na víceúčelové hřiště v programu E.ON Oranžové hřiště.

2.      RO projednala návrh rozpočtu obce na rok 2011 a souhlasí s jeho zveřejněním na úřední desce.

3.       RO projednala žádost o datace na Centrum pro zdravotně postižené ZK a nesouhlasí s poskytnutím příspěvku, obec je v rozpočtovém provizoriu.

4.      RO projednala žádost odborného lesního hospodáře na zvýšení odměny na 169,-Kč/ha/rok. Je to polovina sazby na činnost odborného lesního hospodáře, kdy jeho činnost hradí stát. RO souhlasí s uzavřením nové smlouvy na tuto částku s platností od 1.1.2011.

5.      RO projednala žádost  Petra Cahla na odkoupení části obecního pozemku p.č.2355/27, nebo výměnu za část p.č.85/2. RO souhlasí přednostně s výměnou. Obrázek musí zůstat obecní, bude nutný geometrický plán a prodat, nebo vyměnit se může jen pozemek sousedící s žadatelovým pozemkem. 

6.      RO se seznámila s námitkou k územnímu plánu Poteč od Marcela Unara. RO bere na vědomí.

7.      RO souhlasí s objednáním reklamních sklenic a hrnků s barevným obecním znakem v počtu cca 100 ks.

8.      RO souhlasí s vytvořením VPP od 1.4.2011. Výzva pro nezaměstnané bude uveřejněna na obecní nástěnce.

9.      RO bere na vědomí veřejné bruslení na zimním stadionu Brumov pro Potečany ve středu 16.2 v době od 19.15 do 20.45. RO schvaluje úhradu za pronájem haly ve výši cca 2.000,-Kč z rozpočtu obce.

10.  RO bere na vědomí ukončení smlouvy o činnosti na úklid veřejných prostor obce v budově OÚ.