Z Á P I S z 06. zasedání Rady obce Poteč ze dne 16. 02. 2011

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.       RO bere na vědomí, že veřejného bruslení se zúčastnilo asi 60 potečanů. Příspěvek na zimní stadion bude zaplacen hotově.

2.      RO projednala žádost včelařů z Poteče o příspěvek na činnost. RO doporučuje ZO příspěvek schválit a dodatečně zařadit do rozpočtu.

3.      RO projednala žádost p. Miklase o přistoupení obce Poteč do MAS Ploština. RO doporučuje projednat v zastupitelstvu a vysvětlit účel.

4.      RO projednala doporučení státní správy a CHKO BK na zřízení závory na lesních komunikacích „Svážnice“ a za vysilačem. RO zřízení závory neschvaluje. Závora by si vyžádala finanční prostředky a stejně by byla zničena projíždějícími řidiči.

5.      RO souhlasí s podpisem smlouvy na odvoz a ukládání domovního odpadů.

6.      RO se seznámila se zprávou o hospodaření v obecních lesích a bere ji na vědomí bez připomínek.

7.      RO se seznámila s krizovým řízením obce s tím, že povinnosti povodňovou komise vykonává rada obce.

8.      RO projednala přípravu víceúčelového hřiště a přestavbu kabin TJ. V případě neúspěchu žádosti u E.ON, doporučuje RO připravit akci na dotaci na Ministerstvo školství. Je potřeba spolupracovat s TJ Družstevník na spojení této stavby s přestavbou kabin.

9.      RO projednala opakující se požadavky na stavbu společenské místnosti – sálu. Jedna z možností je společenská místnost při přestavbě kabin TJ.

10.  RO projednala přípravu stavby kanalizace. RO schvaluje, aby maximální podíl obce na stavbě byl 6 milionů.