Z Á P I S

z 13. zasedání Rady obce Poteč ze dne 10. 06. 2011

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.    RO se seznámila s výsledkem soutěže o vesnici roku 2011 Zlínského kraje. Zvítězila Komňa, Poteč získala zlatou cihlu za rekonstrukci budovy MŠ a OÚ.

2.    RO souhlasí s dotací 2000,-Kč na kácení máje na točně.

3.    RO schvaluje dotaci 1000,-Kč Matici svatohostýnské.

4.    RO projednala nabídky na prodej singulárních podílů. Nádravský nabízí 2/136 a Masař Josef Kadaň a spol. 2/136 podíly. Cena 20.000,-Kč za podíl. RO doporučuje nabídku předat ZO k projednání. Je to lepší nabídka než od J.Fojtíka.

5.    RO projednala nabídku KB na uložení obecních prostředků do fondů IKS KB-KB vyvážený; KB balancovaný, KB absolutních výnosů. RO doporučuje počkat až po kanalizaci.

6.    RO bere na vědomí, že obec nemůže uzavřít věcné břemenu na kanalizace u pozemků ČR p.č. 272/9, protože pozemky jsou nabídnuty k prodeji. Obec se nemůže ani ucházet o odkoupení.

7.    RO souhlasí se zrušením veřejné zakázky na „Opravu MK Nádevsí“ z důvodů realizace opravy svépomocí.

8.    RO bere na vědomí dokončení stavby úprava vodovodu Záhumení-zvýšení tlaku. Stavební náklady 35.983,-Kč.

9.    RO bere na vědomí přerušení stavebního řízení na Odkanalizování obce.

10.  RO projednala nejasné vlastnictví a užívání potoka Vesník a doporučuje požádat Lesy ČR o převod vlastnictví.

11.  RO souhlasí se zakoupením přístřešku 6x3m. Zakoupit variantu s kovovou konstrukcí. Provést průzkum do příští RO.