Z Á P I S

z 15. zasedání Rady obce Poteč ze dne 07. 07. 2011

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO bere na vědomí, že o veřejnou zakázku na zhotovení kanalizace se přihlásilo 17 zájemců.

2.      RO schvaluje vypsání výběrového řízení na stavební dozor na kanalizaci.

3.      RO rozhodla darovat SDH Poteč stuhu ke 100. Výročí od založení v barvě červené.

4.      RO bere na vědomí informace o opravě mostu I/57. Od 10.7. do 20.10.  bude částečně omezen provoz – jednosměrně řízeno semafory.

5.      RO bere na vědomí probíhající řízení na cyklostezku přes Poteč.

6.      RO souhlasí s projektovou přípravou a zavedením vody z veřejného vodovodu do budovy Staré školy.

7.      RO připomíná nutnost pokosit louku za Humny.