Z Á P I S

 

z 16. zasedání Rady obce Poteč ze dne 21. 07. 2011

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO rozšířena o J.Manu 176 a L.Krahulíka provedla výběrové řízení na stavební dozor stavby kanalizace:

Nejvýhodnější nabídka:

                 NOSTA-HERTZ spol. s r.o., Peruská 61/13, 120 00 Praha 2

                CENA CELKEM : 300.000,- Kč  bez DPH,  (360.000,- Kč s DPH)

 Druhé pořadí:

                Autorizovaný stavitel Radoslav Šubík, Kudlov 401, 760 01 Zlín

                CENA CELKEM :  242.000,- Kč bez DPH, (242.000,- Kč s DPH)

Další pořadí:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí n.Mor.

CENA CELKEM :  550.000,- Kč bez DPH, (660.000,- Kč s DPH)

 

CENTROPROJEKT a.s. Štefanikova 167, 760 30 Zlín

CENA CELKEM :  552.000,- Kč bez DPH, (662.400,- Kč s DPH)

 

2.      RO bere na vědomí informace o přípravě rekonstrukce vlakové zastávky, kterou budou provádět České dráhy.

3.      RO bere na vědomí, že s datací na víceúčelové hřiště mají větší šanci neziskové organizace. RO doporučuje zjistit možnost financování přes MAS.

4.      RO doporučuje projednat na ZO převzetí zůstatkové půdy od pí. Jakobínské.

5.      RO projednala žádost P.Chovance o dokončení komunikace za Humny. RO doporučuje současně řešit majetkové poměry, odprodání nebo výměnu pozemků.

6.      RO projednala přípravu a dokončení opravy komunikace Číž-Slánský a doporučuje vyasfaltování a ne zámkovou dlažbu. Spojit s jinou opravou komunikace.

7.      RO vede v patrnosti slíbené opravy komunikace za zbrojnicí a k Debefom.