Z Á P I S

z 24. zasedání Rady obce Poteč ze dne 26. 1. 2012

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO projednala přípravu výběrového řízení na dodavatele hřiště. RO konstatuje, že je třeba dát důraz na certifikovaný povrch, v návaznosti na dodavatele povrchu a stavební dozor. RO dává první nabídky na obeslání dodavatelů: Tomeček ze Štítné, Stavosvit, Juřička z H.Lidče, AVRIC CZ- Antonín Švirák. RO upřesní výběrové řízení na příštím zasedání.

2.      RO projednala přípravu dokumentace pro chodník Podlání. Diskuse o výšce obrubníků, a zda mohou na chodník vjíždět automobily, musí být uzavřena před započetím stavby. Na stavbu požádáme o dotaci v POV.

3.      RO souhlasí s dodatkem č. 1, ke smlouvě na technický dozor a BOZP na stavbu kanalizace s NOSATA-HERTZ, ve kterém se mění fakturace na kvartální.

4.      RO souhlasí s podpisem smlouvy o stavbě na obecních pozemcích - Rekonstrukce mostu na silnici I/57 přes Rakové.  

5.      RO  projednala nabídku STAVEBSERVISU Vsetín na získávání dotací z fondů EU. V současnosti přichází v úvahu stavba dětského hřiště.  

6.      RO bere na vědomí odstoupení p. Miroslava Orsáka od záměru zakoupit obecní pozemky pro stáčírnu medu.

7.      RO schvaluje změnit dodavatele plynu na E.ON.

8.      RO projednala přípravu obecního plesu a konstatovala, že cena vstupného 250,-Kč s večeří je mnoho a bude to překážka mnohých zájemců o ples. RO schvaluje dotaci 100,-Kč na jednu vstupenku. Prodejní cena vstupenky bude 150,-Kč.

9.      RO projednala návrh na vyjmutí některých pozemků u silnice I/57 a ve Výškovci z lesa na jinou plochu, ale z důvodů vysokého poplatku za odnětí diskusi odložila.