Z Á P I S

z  25. zasedání Rady obce Poteč ze dne 9. 2. 2012

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO projednala rozpočtový výhled obce do roku 2016 s tím, že není jasná dotace na kanalizaci. --Varianta I. vyhází z pučky 10,2 mil., se splatností 10 let a investicemi v letošním roce 28,2 mil.   Varianta II. předpokládá s dotací na kanalizaci ve výši 65% a investicemi 28,2 mil.

Varianta III. předpokládá dotaci na kanalizaci ve výši 65% a investicemi 25,4 mil v roce 2012. Na víceúčelové hřiště bude v r.2012 uvolněno pouze 1,5 milionů.

RO schválila variantu III., která nejméně zatíží obec do budoucna. Konečné schválení rozpočtového výhledu je na ZO.

2.      RO projednala a schválila zveřejnění rozpočtu obce na rok 2012 s celkovými výdaji 31,438 milionů, v tom investice ve výši 25,412 mil. O konečné podobě rozpočtu a financování kanalizace rozhodne ZO.

3.      RO doporučuje obeslat další firmy k zakázce hřiště a to: PRUFIA s.r.o. nám.Míru 286, Nivnice; JAVORNÍK CZ Veselí n.M.; TENIS Zlín. Firmy budou obeslány poštou, zakázka se zveřejní pouze na obecní desce.

4.      RO doporučuje oslovit p.Tkadlecem z Horního Lidče na provedení stavebního dozoru „stavba Hřiště“.

5.      RO se seznámila s připomínkami k novému územnímu plánu. Připomínky jednotlivě projedná ZO.