Z Á P I S  z 29. zasedání Rady obce Poteč ze dne 5. 4. 2012

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na hřiště s elektronickou aukcí.

            Nejlepší nabídka: TENNIS Zlín, a.s., Štemberská 300, 763 02  Zlín, Louky- 1,880.000,-Kč

            Další pořadí:  STAVOSVIT, a.s., Vršava 2538, 760 01 Zlín - 1,890.000,- Kč bez DPH

 Karel Hlavica, DP, 763 24 Vlachovice 354 -  1,930.000,- Kč bez DPH

TAS Štítná s.r.o., 763 33 Štítná nad Vláří 63 - 2,200.000,- Kč bez DPH

AVRIS CZ s.r.o., Vl.Buriana 502/8, 190 15 Praha-Satalice -2,210.000,- Kč

 

2.      RO schvaluje směrnici č. 01/2011- Inventarizace majetku. Směrnice platí od prosince 2011.  

3.      RO schvaluje směrnici č. 02/2011- Odepisování majetku. Směrnice platí od prosince 2011. 

4.      RO souhlasí s uspořádáním setkání představitelů obce s radní Zlínského kraje Milenou Kovaříkovou ve čtvrtek 26.4. v 11.30 spojenou s obědem. Na setkání budou pozvána rada obce, předsedové komisí, zástupci politických stran a podnikatelů.

5.      RO schvaluje úhradu autobusu na akci Májový pochod pořádaný knihovnou a zájezd na Sv.Hostýn na hasičskou pouť.

6.      RO bere na vědomí, že obec zřizuje ve spolupráci s ÚP veřejnou službu pro 8 nezaměstnaných, 1 koordinátora a 1 pracovníka VPP.

7.      RO schvaluje zakoupení nové sekačky Husqvarna.

8.      RO schvaluje darovat p.Faldíkovi staré obrubníky na zpevnění potoka Vesník u svého domu.

9.      RO ukládá starostovi provést dotaz na podmínky půjčky na kanalizaci u KB, ČS a ČSOB.