Z Á P I S z 30. zasedání Rady obce Poteč ze dne 19. 4. 2012

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO bere na vědomí doplatek za obecní ples pro OSA ve výši 840,- Kč.

 

2.      RO projednala stavební dozor na víceúčelové hřiště a doporučuje oslovit p. Tkadlece z Horního Lidče, náhradník p. Novák z Brumova-Bylnice. Smlouva o dílo na stavbu by měla být předložena do konce dubna a bude co nejdříve posouzena Ing.Sendlerem.  

3.      RO bere na vědomí, že schůzka radní Zlínského kraje Bc Kovaříkové s představiteli obce je přesunuta na středu 25.dubna. 

4.      RO bere na vědomí, že o předběžné podmínky úvěru na kanalizace byla zatím oslovena KB. Starosta požádá o posunutí termínu k předložení dokladů k úhradě úroku na MZe na 15. června. Starosta bude neoficiálně jednat s dodavateli o stavbě.

5.      RO schvaluje, aby pracovníci na Veřejné službě, kteří pracují bez mzdy, dostávali zadarmo oběd a i jinak se bude obec chovat k pracovníkům VS vstřícně.

6.      RO doporučuje jednat s JOMATEM o technologii likvidace hnoje tak, aby nezapáchal.

7.      RO souhlasí, aby se obec zapojila do soutěže Vesnice roku 2012.

8.      RO schvaluje termín dalšího zasedání ZO na pátek 11.5. dopoledne. Oběd Pod Borošínem, návštěva Nedašovy Lhoty a dokončení nepodařeného přechodu poteckých vrchů z loňska.