Z Á P I S z 31. zasedání Rady obce Poteč ze dne 3. 5. 2012

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO rozhodla o přihlášení Poteč do soutěže Vesnice roku 2012.

 

2.      RO projednala výsledky kontroly hospodaření (auditu) za rok 2011 a doporučuje ZO schválit závěrečný účet obce.  

3.      RO schvaluje návrh pro ZO na odepsání dlouhodobých pohledávek Hučík a Masař. 

4.      RO schvaluje dar do ZŠ Horní Lideč na jednoho žáka ve stejné výši jako loni – 1x1.000,-Kč.

5.      RO projednala návrh změny statusu sociálního fondu a doporučuje ZO ke schválení.

6.      RO bere na vědomí přidělení dotace na povrch víceúčelového hřiště ze SZIF přes MAS ve výši 300.431,-Kč při způsobilých výdajích 517.986,-Kč.

7.      RO projednala zahájení prací na víceúčelovém hřišti. Dodavatelská firma TENNIS Zlín a.s. a subdodavatel Hlavica Vlachovice. Vícepráce v přípravě území budou objednány přímo u subdodavatele.  RO dále bere na vědomí požadavek dodavatele na nutnost položit koberec před zimou. Rozvržení investice na dva roku bude v průběhu stavby upřesněno.

8.      RO bere na vědomí žádost obce na MZe ČR o prodloužení termínu k uzavření půjček s bankami do 15. června. Na rozhodnutí k naší žádosti o zvýšení dotace o 20 % stále čekáme.

9.      RO stanovuje termín dalšího zasedání ZO na 11.5. v 9.00 spojené s vycházkou do Nedašovy Lhoty.

10.  RO doporučuje ZO schválit nákup Bělejovy dřevěnice s přilehlými pozemky.

11.  RO projednala předběžnou žádost scholy na místnost pro zkoušky. RO doporučuje k využití zasedací místnost obce. Stav Stolářovi dřevěnice posoudíme při jednání ZO.