Z Á P I S z 32. zasedání Rady obce Poteč ze dne 17. 5. 2012

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO rozhodla o přihlášení dotace na kácení máje na točně s cimbálovkou muzikou ve výši 2000,-Kč. Dotace půjde přes ČČK – hasiči ještě nedodali nápravné opatření.

 

2.      RO projednala žádost o rozšíření cesty u Jakůbků. RO konstatuje, že rozšíření je na soukromých pozemcích a proto nemůže obec přispět na realizaci. Případné rozšíření této komunikace je možno provést jen v celé délce až po vykoupení pozemků.  

3.      RO souhlasí s podpisem smlouvy s TENNIS Zlín s platností od 16.5.2012 v případě dopracování položkového rozpočtu na vysoutěženou cenu, který bude přílohou smlouvy. 

4.      RO schvaluje stavební dozor na hřiště – Ing. Alois Tkadlec a žádá o připravení smlouvy.

5.      RO schvaluje dodatek smlouvy na nový územní plán. Dodatek řeší rozšířené projektové práce v celkové výši 13.600,-Kč vzniklé množstvím schválených připomínek a druhým veřejným projednáním.

6.      RO schvaluje svolání jednání ZO ke schválení smlouvy na stavbu kanalizaci na pátek 25.května. Dotace MZe ČR se navyšuje na 65 %, podíl obce 25 %, to je 7,290 mil.

7.      RO projednalo upravený rozpočtový výhled obce a doporučuje ZO ke schválení.