Z Á P I S

            z 35. zasedání Rady obce Poteč ze dne 28. 6. 2012

 

   Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

 

1.      RO bere na vědomí informace z jednání s Lesy ČR ohledně přemostění komunikace Sudkovec. Správce toku se nebrání v úpravách projektu s cílem snížení nákladů stavby (délka zatrubnění cca 18 m, skruž 1000 mm).

 

2.      RO bere na vědomí položení trouby 2,5m na Výpustě – Ďulák. Celkové náklady dosáhly 36.915,-Kč.

3.      RO projednala použití odměny za nejlepší kroniku v soutěži Vesnice roku 2012 ZK a doporučuje podpořit společenské aktivity v obci. Třetina na ples a akce místních spolků, 1/3 na obecní zabijačku a 1/3 na dětský den.

4.      RO bere na vědomí výsledek kontroly ZK na provozování obecní kanalizace. Jako nápravu nedostatků je nutno schválit: Kanalizační řád, plán obnovy financování a uzavřít smlouvy s napojenými občany. Starosta připraví patřičné dokumenty k projednání a schválení.

5.      RO bere na vědomí připomínky občanů k neukázněným řidičům – pirátství na místních komunikacích. Pokut tyto výstřelky překročí únosnou mez, bude požádána Policie ČR o součinnost.

6.      RO bere na vědomí nabídku komplexních služeb v oblasti PO technikem z Loučky. RO se případnou změnou dodavatele těchto služeb bude zabývat koncem roku.

7.      RO schvaluje spolupráci s TJ Družstevník Poteč při úpravách prostoru za kabinami na hřišti – je to vizitka celé obce při sportovních a společenských akcích.