Z Á P I S

              z 38. zasedání Rady obce Poteč ze dne 27. 9. 2012

 

         Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

        Host: Pavel Juřica

 

1.      RO projednala správu víceúčelového hřiště po dokončení. RO schvaluje, aby správce víceúčelového obecního hřiště vykonával správce fotbalového areálu. Bude podepsána dohoda o provedení práce, měsíční odměna 2.000,- Kč, výpovědní lhůta 2 měsíce, dohoda bude nejpozději po půl roce vyhodnocena, popřípadě upravena. Do budoucna je nutno počítat s přístavbou hospodářské budovy.

 

2.      RO bere na vědomí pokračující práce na kanalizaci, k dnešnímu dni je vybudováno cca 720m, protlak pod hřištěm je dokončen bez viditelného poškození hřiště.

3.      RO projednala a po dlouhé diskusi schválila projekt na zastření střídaček dle cenové nabídky STŘECHY 92 s.r.o. za 69 310,-Kč bez DPH. Dále je nutno zbudovat 2 lavičky jako střídačku v délce 2x5 m s opěrátkem.

4.      RO schvaluje podepsat dodatek smlouvy na technický dozor + BOZP ve věci termínu plnění.

5.      RO schvaluje podpis smlouvy se ZK na dotaci 20 000,-Kč za nejlepší kroniku. RO schvaluje v rámci dotace pořídit dvě lavičky pro novou náves a repasovaný notebook pro starostu na prezentaci.

6.      RO schvaluje pohoštění na hody. Občerstvení u kapličky jako obvykle a navíc oběd u Kollerů pro 50 hostů.

7.      RO schvaluje pořádání 2. obecního plesu v rozsahu minulého – termín 26. ledna.

8.      RO schvaluje termín dalšího zasedání ZO na 19. října.