Z Á P I S

           ze 42. zasedání Rady obce Poteč ze dne 22. 11. 2012

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO schválila prodej použitých dlaždic 30x30 cm. Cena za 1 ks 10,-Kč, při prodeji nad 50 ks sleva 10%. Projednáno na žádost Davida Masaře.

 

2.      RO projednala žádost Manů o odkoupení časti obecního pozemku p.č.2349/7. RO postupuje žádost ZO s tím, že uvedenou část pozemku je nutno rozdělit na manovu a psotovu část a řešit současně.

3.      RO projednala žádost Římskokatolické farnosti VK o příspěvek k nasvícení CM kaple ve výši 70 tisíc - 1/3 nákladů. RO schválila, aby v příštím roce v rozpočtu obce byl navržen příspěvek 50 tis. na nutné opravy a osvětlení CK kaple k 1150. výročí příchodu CM.

4.      RO projednala nutnost obnovit směrovou tabuli v Březině. V této věci je nutné napsat na MěÚ Valašské Klobouky a Zlínský kraj aby grafika byla jednotná.

5.      RO projednala skluz v dokončení víceúčelového hřiště. Obec trvá na termínu dokončení 30. listopadu.

6.      RO schvaluje zakoupení kopírky do knihovny jako náhradu za víceúčelovou inkoustovou tiskárnu.

7.      RO požaduje prověřit doplatek za geometrické práce při vytyčování plynu v Sudkovci.

8.      RO projednala způsob využití zakoupených nemovitostí Bělejovo. Obec potřebuje místnosti (klubovny) pro spolky. Je potřeba rozhodnout zda zachránit dřevěnici, prověřit způsob a nákladnost opravy. Dále prověřit možnost zakoupení jiných nemovitostí v lepším stavu pro tento účel.