Z Á P I S

     ze 44. zasedání Rady obce Poteč ze dne 3. 1. 2013

 

     Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO se seznámila a bere na vědomí informaci o spotřebě energií v nemovitostech obce a o příjmech a výdajích hasičů jak byly prezentovány na výroční schůzi SDH.

 

2.      RO bere na vědomí dokončení nákupu nemovitosti Valčík za 800 tisíc s tím, že obec uhradí náklady spojené se smlouvou a daň z převodu nemovitosti.

3.      Schválené smlouvy Machala a Chovanec budou realizované až v roce 2013.

4.      RO projednala potřebu půjčky pro dofinancování kanalizace a schvaluje oslovit tři banky: KB, ČS a ČSOB. 

5.      RO schvaluje úhradu pohoštění pro ADORARE po koncertě v potečské kapli.

6.      RO schvaluje přípravu a dotace obce na II. obecní ples v rozsahu loňského roku.

 

 

V Poteči dne 17. 01. 2013