Z Á P I S

     ze 45. zasedání Rady obce Poteč ze dne 17. 1. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2012 – rozpis na položky dle schválení ZO.

 

2.      RO projednala nabídku DAS na pojištění členů zastupitelstva a tuto nabídku pro naši obec neschvaluje.

3.      RO projednala navržený harmonogram splátek pro stavbu kanalizace a požaduje odložit platby za leden a únor na pozdější dobu. Dále schvaluje jednat s dodavatelem na rozšíření některých větví a k tomu potřebnou projektovou přípravu.

4.      RO schvaluje podpis smlouvy s firmou TEVIKO na dětské hřiště a doplnění projektu o 3 lavičky a další prvky do ceny cca 300 tis.

5.      RO schvaluje připravit žádost na dotaci přes MAS Ploština na rekonstrukci Stolářka a střechy na Staré škole. 

6.      RO schvaluje podání žádosti v programu POV na chodník Podlání, popřípadě střechu na Staré škole.

7.      RO se dohodla na uvítání plesových hostů slivovicí a karafiáty. Vítat bude starosta.

8.      Zabijačka bude 9. února od 14.00 hod, vedoucí Jirka Tvarůžek.

9.      RO projednala nabídku na pravidelné hasičské prohlídky od p. Pochylého a rozhodla, že od roku 2014 bude vypsána soutěž na dodavatele.

10.  RO schvaluje vyhlásit poptávku po správci víceúčelového hřiště. 

 

 

V Poteči dne 31. 01. 2013