Z Á P I S

     ze 46. zasedání Rady obce Poteč ze dne 31. 1. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO bere na vědomí výsledek obecního plesu. Příjmy ze vstupného a tomboly byly 27.660,-Kč a výdaje 28.315,-Kč.

 

2.      RO projednala dostavbu víceúčelového hřiště. Dle dodatku ke smlouvě činí vícepráce 324.420,-Kč a termín dokončení se prodlužuje kvůli nepřízni počasí na 31. března.  Celková cena zakázky na stavbu hřiště je 2,254.374,-Kč + DPH.

3.      RO projednala návrh na provedení kanalizace Janíček za 91.659,-Kč. RO tuto stavbu odkládá na neurčito.

4.      RO bere na vědomí jednání s firmou CAUTUM na montáž zařízení na ochranu a stabilizaci odběrných míst elektřiny s předpokládanou úsporou až 20 % elektřiny. Zařízení by mělo být splaceno 2/3 úspor, 1/3 úspor zůstane obci.

5.      RO bere na vědomí nabídku BEST PRICE ENERGI na hromadný nákup elektřiny. RO se bude nabídkou zabývat až po konkrétním vyčíslení úspor. 

6.      RO bere na vědomí ukončení bezplatného internetu pro knihovnu a obec k 27. březnu 2013. RO se rozhodne pro nového dodavatele později.

7.      RO rozhodla, že výběrovou komisí pro zakázku „Úvěr na financování výstavby kanalizace“ budou členové obecní rady a předsedové komise finanční a kontrolní.

8.      RO projednala přípravu rozpočtu obce na rok 2013 a finanční náročnost na dokončované a připravované stavby.

 

 

 

V Poteči dne 14. 02. 2013