Z Á P I S

   ze 47. zasedání Rady obce Poteč ze dne 14. 2. 2013

 

  Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

                   Josef Mana č.176, Ladislav Krahulík

      

 

 

1.      Rozšířená RO provedla vyhodnocení nabídek na půjčku od bank:

Českomoravské záruční a rozvoj.banky a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha…195 545,- Kč

2. pořadí: Česká spořitelna, a.s., Reg. Jižní Morava, Zarámí 4463, 761 65 Zlín ..  217 477,- Kč 

3. pořadí: Komerční banka, a.s., tř.T.Bati 152, 761 20 Zlín …………………….. 271 064,- Kč

4. pořadí: Českoslov. obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 ..  275 337,- Kč

 

2.      RO projednala žádost Charity Valašské Klobouky o dotaci za služby pro 7 potečských klientů a schválila dotaci 2.000,-Kč (požadavek 3.000,-Kč).

3.      RO projednala žádost Naděje Nedašov o finanční příspěvek pro rok 2013 za jednu osobu s trvalým pobytem v Poteči a schválila příspěvek 5.000,-Kč (požadavek 8.000,-Kč).

4.      RO projednala nabídku obchodníka s cennými papíry Finance Zlín na prodej 700 ks akcií ČS s cenou 480,-Kč/ks, to je 336.000,-Kč. RO neschvaluje prodej.

5.      RO schvaluje smlouvu s RWE na provozování plynovodu ve vlastnictví obce. Celkový roční výnos za provozování STL plynovodu je asi 28.000,- Kč.

6.      RO bere na vědomí rozbor hospodaření obce za minulý rok a zveřejněný návrh rozpočtu obce na rok 2013 v celkové výši 19.427 tisíc.

7.      RO schvaluje termín 14. zasedání ZO na 1. března.

 

 

 

V Poteči dne 28. 02. 2013