Z Á P I S

            ze 50. zasedání Rady obce Poteč ze dne 11. 4. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

1.      RO projednala dokončení víceúčelového hřiště a schvaluje otevření dne 1. května. Je třeba zpevnit přístup na hřiště a dodat vybavení hřiště.

2.      RO se seznámila s prezentací kamerového systému, které předvedl Juřica Zdeněk. Cenová nabídka 58 027,-Kč včetně DPH. RO souhlasí s pořízením, náklady budou přidány ke hřišti.

3.      RO se seznámila s přípravou VPP. Obec požádala o 6 pracovníků, 4 muže a dvě ženy. RO souhlasí s jejich odborným proškolením BZOP.

4.      RO se seznámila s přípravou projektu cyklostezky. Výběr projektanta bude proveden výběrovým řízením.

5.      RO  bere na vědomí informaci, že naše knihovnice Marie Manová byla vyhodnocena jako knihovnice roku 2012 Zlínského kraje. Diplom je potřeba zveřejnit na nástěnce obce.

6.      RO schvaluje podpis smlouvy s ŘSD o právu provést stavbu na obecních pozemcích p.č.214/2; 214/3 a 2279/2. Jedná se o opravu mostu přes Královecký potok na silnici I/57. Na obecních pozemcích bude provedena provizorní objížďka.

7.      RO bere na vědomí, že stavba kanalizace byla provedena i na pozemcích, které nebyly ve stavebním povolení (Záhumení). Obec musí požádat o změnu stavby před dokončením.

8.      RO bere na vědomí přeložení brigády sportovců na bourání Stolářky na 27.dubna.