Z Á P I S

               ze 53. zasedání Rady obce Poteč ze dne 23. 5. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

1.      RO schvaluje prodej podílových listu – Peněžni trh KB. Celková částka 1,901 tis.Kč. Úrok z investice v r. 2012 - 0,4% a v r. 2013 – 0,0 %.

2.      RO schvaluje rozpočtovou změnu č.1. Upravuje se zůstatek a neinvestiční transfery na desetiny tisíc s tím, že celkové příjmy a výdaje zůstávají zachovány ve schválené výši.

3.      RO schvaluje příspěvek na žáky ZŠ Horní Lideč ve výši minulého roku, to je 1.000,-Kč na žáka.

4.      RO projednala přípravu parku Stolářka. Vycházet z původního návrhu a zpevnit chodník a plochu pro lavičky z plochých kamenů -  viz dvůr Jurčaga.

5.      RO  projednala plánovanou vycházku zastupitelstva a bere na vědomí návrh starosty, aby vycházka 14. června směřovala po hranicích katastru v Dolňansku.

6.      RO  projednala přípravu drobných staveb pro realizaci:

-         Oprava Svážnice, zkouška zástřiku kamenem vyplněných děr  – NVB Line.

-         Dokončení prací na hřišti (schody, zpevnění svahů, dokončení elektroinstalace, úprava plochy pro dětské hřiště a plochy za střídačkami, odvedení povrchových vod).

-         Výstavba stánku na hřišti.

-         Vodovodní přípojky k Valčíkom a Koloniálu.

-         Výměna podlahy u Valčíka.

-         Kanalizace za Polanským

-         Zatrubnění potoka Sudkovec.