Z Á P I S

              ze 54. zasedání Rady obce Poteč ze dne 6. 6. 2013

 

  Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

1.      RO schvaluje příspěvek 3.000,-Kč na kácení máje na vystoupení cimbálové muziky Valášek.

2.      RO projednalo žádost Stanislava Cigánka na změnu územního plánu k legalizaci stávajícího objektu na p.č.1663/1 - Baribal. RO souhlasí se změnou, ale realizaci změny provést až bude požadavků na změnu UP více.

3.      RO projednala vlastnické vztahy na komunikaci Svážnice v trase hl.silnice až myslivecká chata. RO ukládá starostovi obeslat vlastníky a nabídnout vykoupení. V opravě velkých děr na této komunikaci je nutno pokračovat. 

4.      RO souhlasí s podpisem upraveného rozhodnutí MZe CR na změnu termínu dokončení kanalizace do 30.8.2013 a závěrečné vyhodnocení do 28.2.2014.

5.      RO  projednala žádost ZO ČSOP Kosenka a schvaluje pronájem p.č. 1600/1 (Obecní láz) o výměře 14775 m2 této organizaci na jeden rok za obvyklých podmínek..

6.      RO  projednala žádost ČSOP o přičlenění obecních pozemků p.č. 1780/1; 1780/4; 1780/8; 1780/7; 1716; a 1717 k pralesu Ščurnica. RO přenechává rozhodnutí na ZO.