Z Á P I S

              z 55. zasedání Rady obce Poteč ze dne 20. 6. 2013

 

     Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

     Hosté: Ludmila Slánská, Ing.Josef Mana

 

 

 

1.      RO rozšířená o předsedkyni kulturního výboru a projektanta Ing.Josefa Manu provedla hodnocení nabídek na stavbu chodníku Podlání:

 Nejvýhodnější nabídka:

 Jindřich Juřík, Poteč 161, 766 01 Val.Klobouky ……  331.094,-Kč včetně DPH

 2. pořadí: TAS Štítná, s.r.o., 763 33 Štítná nad Vláří 63  ….…  453.977,- Kč včetně DPH

 3. pořadí: Stanislav Jakůbek, Poteč 206, 766 01 Val.Klobouky  386.068,- Kč včetně DPH

 4. pořadí: ALSPO ZLÍN s.r.o., Kudlov 71, 760 01 Zlín………  469.698,-  Kč včetně DPH

 5. pořadí: MESTAV, s.r.o.,756 12 Lidečko 468  …..…………. 510.196,- Kč včetně DPH

 

2.      RO projednalo cenovou nabídku na dlážděný chodník Stolářka. Cena 35 m2 chodníku je 98.500,-Kč. RO doporučuje stavbu zatím odložit a k definitivnímu rozhodnutí přistoupí až po širší diskuzi.