Z Á P I S

        z 57. zasedání Rady obce Poteč ze dne 18. 7. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

                              

 

 

1.      RO projednala dopracování projektů na odkanalizování (Polanský, Řehánkovi a Víceúčelové hřiště) za 39.930,-Kč. RO bere na vědomí

2.      RO projednalo rozpočet na rozšíření kanalizace v délce 268 m s rozpočtovými náklady 1,62 milionů, což je 6.047,- Kč/m. Realizace dřívější kanalizace byla za 2.000,-Kč/m. Realizace rozšířené kanalizace RO odkládá.

3.      RO projednala návrh Správy CHKO BK nerozšíření PR Ploštiny ve variantě malé a velké. RO v návaznosti na své dřívější rozhodnutí podporuje pouze malou úpravu. Správa CHKO BK požaduje projednání v ZO.

4.      RO projednala odměňování správce víceúčelového hřiště a ponechává dohodu v platnosti do konce roku.

5.      RO projednala rozdělování dotace z výherních automatů a loterií a doporučuje využít na podporu kultury a sportovních akcí.

6.      RO souhlasí s podpisem smluv v souvislosti s vybudovaným plynovodem Sudkovec a přeložkou plynu Sudkovec II tak, aby se akce nezdržely.