Z Á P I S

            z 58. zasedání Rady obce Poteč ze dne 12. 9. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

   

1.      RO byla podána informace o opravě Svážnice po mysliveckou chatu. Plánované prolití kameniva emulzí bylo dodavatelem zrušeno jako nevhodné. Byla provedena provizorní oprava frézovaným kamenivem a zaválcování malým ručním válcem. RO bere na vědomí

2.      RO bere na vědomí pokračování dalších staveb. Plyn Sudkovec stojí na souhlasu Orsáka a osazení plynových beden. Povolení infrastruktury Sudkovec stojí na souhlasu JMP.

3.      RO projednala stavbu kanalizace. Stavba dokončena, probíhá nové stavební řízení kvůli drobným změnám trasy, chybí souhlas Ing. Machyla. Vícepráce nebudou fakturovány (1,536-1,603=52 tis.= 0).

4.      RO projednala žádost o pronájem obchodu ve Staré škole a schvaluje nájemní smlouvu s paní Veronikou Florešovou od 1.10.2013 s ročním nájemným15.500,-Kč. RO schvaluje jednoroční odpuštění nájemného v případě, že v obchodě bude zajištěn prodej základních potravin. V souvislosti s úpravami budovy bylo instalováno plynové topení a ohřev vody. 

5.      RO schvaluje podpis dodatku smlouvy na dopravní obslužnost se Zlínským krajem na rok 2014ve výši 85,-Kč na obyvatele. Zvýšení na rok 2015 na 100,-Kč je možno řešit dalším dodatkem, nejlépe s novým ZO.

6.       RO bere na vědomí instalaci nového kontejneru na textil – je zadarmo.

7.      RO projednala zahájení řízení ohledně černé skládky na Zahradách. Obec v poslední době likvidovala dvě černé skládky s velkým úsilím. Pokud bude pachatel černých skládek odhalen, je třeba jej exemplárně potrestat.

8.      RO projednala žádost o dotaci časopisu Historie a neschvaluje podíl obce na vydávání.

9.      RO bere na vědomí průjezd OFF ROAD 4x4 po svážnici. Obec neschválila závod po této cestě, ale kvůli špatnému počasí poprosil organizátor o průjezd 18 aut na start závodu nad Študlovem.

10.  RO bere na vědomí informace o nabídce elektronické aukce na dodávku elektřiny pro občany pořádané firmou EMITIS. Obec v případě zájmu poskytne zasedací místnost a propagaci.

11.  RO projednala přípravu strategie MAS Ploština pro další období. První návrh je na správce hřišť a veřejné zeleně.

12.  RO bere na vědomí vypsání výběrového řízení na projekt cyklostezky. Výběr provede na příštím zasedání RO.

13.  RO projednala přípravu dalších staveb. Na podzim by se mohli opravit cesty, rozšířit kanalizace u hřiště a za Polanskými, po kanalizaci nutno opravit bránu na hřiště. 

14.  RO schvaluje vyplacení 3.000,-Kč na Tenisový turnaj amatérů-Krahulík a 3.000,-Kč TJ Družstevník na ukončení prázdnin s cimbálovkou.