Z Á P I S

        z 59. zasedání Rady obce Poteč ze dne 25. 9. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

   

1.      RO provedla hodnocení nabídek v zakázce na projekt cyklostezky přes Poteč:

Nejvýhodnější nabídka:

Dopravní projektování, spol s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, CENA CELKEM :  178.900,- Kč  bez DPH,   216.469,- Kč s DPH

2. pořadí: MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc

CENA CELKEM :   242.000 ,- Kč bez DPH,  292.820,- Kč  s DPH

 

2.      RO projednala nabídky na opravu komunikací – 220 m2 propadlých překopů. RO schvaluje objednat práce u SUS Zlín – 140 287,-Kč. Nabídka ALPINE na tyto práce byla vyšší -149 072,- Kč.

3.      RO projednala žádost pana Plevy na vyrovnání škody na stromech při stavbě kanalizace. RO schvaluje vyrovnat škodu na stromech peněžně a výměnu, nebo prodej části přilehlých obecních pozemků řešit později. 

4.      RO projednala žádost ADORARE na finanční příspěvek na vydání nového CD a navrhuje opět uspořádat vánoční koncert s finančním příspěvkem 2.000,- Kč pro soubor.  

5.      RO se zevrubně seznámila se strategií MAS Ploština a doporučuje projednat v ZO.

6.       RO bere na vědomí vypsání výběrového řízení na dodání traktoru s příslušenstvím na úklid chodníků v zimě..

7.      RO projednala žádost o mimosoudním vyrovnání s pí. Jakůbkovou za úraz v zimě na komunikaci. RO zatím neschvaluje, náhradu by měla hradit pojišťovna.