Z Á P I S

          z 60. zasedání Rady obce Poteč ze dne 10. 10. 2013

 

   Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

   

1.      RO bere na vědomí, že oprava komunikací byla provedena a rozšířena o opravu prasklin turbometodou. Celkové náklady 213.364,-Kč.

2.      RO schvaluje objednání poutače k cyklostezce a k Dělanovci. Náklady asi 6.000,-Kč na poutač.

3.      RO souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na projekt cyklostezka Bečva-Vlára-Váh s vítězem výběrového řízení. 

4.      Starosta navrhl RO provést provizorní zakrytí Bělejové dřevěnice tak, aby přežila zimu dl konzultace s tesařem Adámkem. RO nevidí opravu jako smysluplnou, dřevěnice se nedá za přiměřených nákladů zachránit. O případné záchraně dřevěnice by mělo jednat ZO.

5.      RO bere na vědomí, že rezervy obce klesly na 1,5 milionů.

6.       RO bere na vědomí vyměření hranice obecní cesty na Záhumení. Je to realizovaný slib vlastníkům při změně trasy kanalizace. RO souhlasí s povolením stavby garáže p.Františáka částečně na obecním pozemku a souhlasí s objednáním geometrického plánu v této lokalitě. Vyměření komunikace ke Staré škole schválilo ještě minulým ZO dne 16.7.2010.

7.      RO projednala možnost rozšíření chodníku na Podlání až po Orsákovi. Dále RO bere na vědomí požadavek na stavbu kanálu pro dům Rösnerů.