Z Á P I S

           z 61. zasedání Rady obce Poteč ze dne 1. 11. 2013

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

                             + Josef Mana

   

1.      Rozšířená RO jako výběrová komise provedla hodnocení nabídek na „Komunální traktor s příslušenstvím“. Výsledek hodnocení:

Nejvýhodnější nabídka:

Šálek Pavel, Vrahovická 53, 796 01 Prostějov

CENA CELKEM : 506.064,- Kč bez DPH ( 612.337,44 Kč s  DPH) – 91,6 bodů

 

2. pořadí: AGRO SMETANA s.r.o. Zlínská 703, 763 12  Vizovice

            CENA CELKEM : 598.400 ,-  Kč bez DPH ( 724.064,- Kč s DPH) – 81,7 bodu

 

2.      RO projednála žádost Jaromíra Machale ml. na pronájem obecního pozemku p.č. 1125/10. RO konstatuje, že na uvedeném pozemku je komunikace a část pozemku dříve užívala rodina Valčíkova. RO rozhodnutí o pronájmu odkládá, nejdříve je změna nutná projednat s dřívějšími pronajimateli.

3.      RO schvaluje rozpočtovou změnu č.2- říjen a její členění na položky tak, jak jej schválilo ZO. 

4.      RO upřesňuje termín konání další RO na pátek 8.11. a vánoční zasedán ZO na sobotu 21.12..