Z Á P I S

       z 62. zasedání Rady obce Poteč ze dne 8. 11. 2013

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

                 

   

1.      RO  bere na vědomí nutnou opravu elektrické instalace na traktoru ZETOR 7245 (3.200,-Kč).

2.      Dodávka komunálního traktoru s příslušenstvím Vega 36HP Comfort bude realizována do konce listopadu, zakázka bude rozšířena o montáž autorádia.  

3.      RO bere na vědomí prodloužení smlouvy 5 pracovníkům VPP o 6 měsíců, to je do konce dubna. Kromě úklidu v zimě budou pracovat na Valčíkovém, v lese, hřiště atd.

4.      RO schvaluje  pokračování stavebních prací u Valčíků (vodovod a kanalizace), Chodník Podlání-prodloužení, Sudkovec chodník, Kanál Polanský zatím není nabídka. 

5.      RO souhlasí s přípravou dalších staveb a to projekt komunikace ke hřišti, projekt opravy střechy staré školy a příprava provizorní opravy cesty za Vlastů.

6.      RO diskutovala možnost přestavby kabin na hřišti spojené se společenskou místností. Obec by měla vlastnit novou budovu. V příštím roce by měly být vypracována studie na přestavbu.

7.      Vánoční koncert skupiny Adoráre by měl proběhnout v pokoji.